İbrani Masalları

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Jewish Fairy Tales and Legends
Yazar: 
Gertrude Landa
Çevirmeni: 
Servin Sarıyer
insan sesi mp3
Türkçe
14 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Masal
Seslendiren: 
Nesrin Karataş
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
04:22:10
Kara Karga Yayınları
7. Baskı
İstanbul
2018
277 Sayfa
ISBN: 
978-605-9670-79-1
Alındığı Kurum: 
Büyükçekmece Belediyesi Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi
Eser Boyutu: 
240,00 MB
Konusu: 
İbrani Masalları, tarihi boyunca farklı topluluklara, zengin kültürlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada ortaya çıktı. Biçim değiştirerek, çeşitlenerek ve nesilden nesile aktarılarak kendi zamanının ötesine geçti. İbrani Masalları, geleneklerin ve inanışların birbirlerine eklemlenerek ortaya çok katmanlı bir toplumsal yapı ve kolektif bellek çıkardığını gösteriyor. Doğduğu topraklarda süregelen toplumsal ayrışmaların kökenine dair de şaşırtıcı ipuçları veriyor.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 22 Nisan, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 2 Temmuz, 2019