Tarih Toplum ve Gelenek

Bitirildi
Yazar: 
Ali Bulaç
metin
Türkçe
3 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
Çıra
Alındığı Kurum: 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Eser Boyutu: 
7,06 MB
Konusu: 
Aktüel dünyamızı büyük ölçüde meşgul eden çok sayıda siyasî sosyal ve iktisadî meselenin 19. yüzyılda şekillenen tarih ve toplum felsefelerinden beslendiği görülür.Çok sayıda Müslüman müellif ve özellikle bilim adamı söz konusu felsefelerden habersiz olarak araştırmalarını yaparlarken İslâm'a ait olmayan bir kültür ve felsefenin kavramsal çerçevesini kullanmaktadırlar. Rahatlıkla Müslüman müelliflerin de "toplumsal gelişme" kavramına bağlı kalarak "ilkel dönemler"den veya tarihin "ilerleme şeması"ndan bahsettiklerini görmek mümkün.Bu çalışmada tarih toplum kültür medeniyet ve gelenek gibi anahtar terimler ele alınarak İslâm ve batıda gelişen farklı tarih ve toplum felsefeleri arasındaki farka değinildi.Sosyoloji antropoloji ve medeniyet tarihi gibi disiplinlerin ilgi sahasına giren bu türden konular ilk defa ve bu bağlamda eleştirel bir açıdan ele alındı.
Talep Tarihi: 
Salı, 24 Aralık, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 24 Aralık, 2019