Selçuklu Zamanında Türkiye

Bitirildi
Yazar: 
Osman Turan
metin
Türkçe
5 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Ötüken Neşriyat
Alındığı Kurum: 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Eser Boyutu: 
31,75 MB
Konusu: 
Üzerinde yaşadığımız topraklarda kurulan Türk Devleti'nin Alpaslan'dan Osman Gazi'ye kadar olan siyasi tarihini aydınlatır. Malazgirt Zaferine ve bu devletin kuruluşuna armağan olarak hazırlanmıştır. Anadolu'nun fethi Türkleşmesi ve vatan olarak benimsenmesi yalnız Türk İslam Medeniyeti'nin kuruluşu bakımından değil İslam ve Cihan Tarihleri bakımından da bir dönüm noktası teşkil eder. Bu inkişafın vücut bulduğu Selçuklu Türklerinin Tarihi bütün boyut ve safhalarıyla aydınlatılmaya muhtaçtır. Eser yakın tarihin diğer devrelerine nispetle karanlıkta kalan bu dönemi ele alıyor.
Talep Tarihi: 
Salı, 24 Aralık, 2019
Tarayan: 
Handenur Kaynak
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 24 Aralık, 2019