Vakte Karşı Sözler

Bitirildi
Yazar: 
Ömer Tuğrul İnançer
insan sesi mp3
20 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İslam
Seslendiren: 
Güler Doğru
Sufi Kitap
7. Baskı
İstanbul
2018
159 Sayfa
ISBN: 
9759161958
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
“Zaman bilincinin zirvesi “ibnü’l-vakt” olmak; mekân bilincinin zirvesi ise “medenî” olmaktır. İbnü’l-vakt, her an yeniden doğandır, akıp giden vakte karşı dâima yeni ve yenileyen sözler söyleyendir. Medenî olmak, insana zimmetlenen yeryüzünü bozmadan, kirletmeden îmâr etme çabasıdır. Ö. Tuğrul İnançer, zaman ve mekân bilincini sözünde ve özünde taşıyan “tek kişilik medeniyet” olan er kişiler zümresindendir. Ağzından çıkan her kelime, onun Türk Mûsikîsi’nin haddesinden de geçen dudaklarından her an tâze ve can tâzeleyen inciler gibi dökülmektedir. Kelimelerin yalama olduğu günümüzde bu incilerin bütün ışıltısıyla yeni muhataplara ulaşması kültürümüze yapılacak önemli bir hizmettir.”
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 1 Haziran, 2020