Dağ Yolu 2

Bitirildi
Yazar: 
Hamdullah Suphi Tanrıöver
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Tarayan:Cem Kandemir
Kültür Bakanlığı Yayınları
2. Baskı
Ankara
2000
204 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Cem Kandemir
Eser Boyutu: 
231,24 KB
Konusu: 
Mücâdeleyi kazanan manevî kuvvet: Kuvay-ı Milliye Ruhu'dur. Kuvây-ı Milliye Ruhu, milliyetçi-Müslüman Türk'ün iyman ve ideal sentezidir. Milli mefkure meş 'alelerini Türkçülük Mabedinde ateşlemiş Türkocakların, özellikle Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Milli Mücadele'de ve Cumhuriyetimizin ku- ruluşunda gördükleri hizmetleri de sergileyen (DAG YO- LU)'ndaki konferans ve hitabeler, o günkü değerlerini bugün de taşımaktadırlar,
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 29 Mart, 2011