Yazara Gore Listeleme

 • H. Fehim Üçışık
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,34 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap, Spor Hukuku alanında genel olarak bilgi edinmek isteyenler ve bu alanda eğitim görmekte olanlar için, - Ülkemizdeki Spor Hukukunun gelişimi, - Resmi Spor Teşkilatı ve Görevleri, - Bağımsız Spor Federasyonları, - Türkiye Futbol Federasyonu, - Spor Kulüpleri, - Sporcuların Çalışma Kuralları, - Sporda Hukuki ve Cezai Sorumluluk ve - Başarılı Sporcuların Korunması ve Ödüllendirilmesi konularındaki temel esasları ve yazarının bazı kişisel görüş ve değerlendirmelerini içermektedir.