Yazara Gore Listeleme

 • Taha Parla
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  7,41 MB
  Eser Türü: Kitap
  Resmî ideoloji olarak Kemalizmin kutsal kitabı niteliğindeki Nutuk üzerine bir “metin incelemesi”. Nutuk, Atatürk’ün dünya görüşünün ana hatlarını, siyaset anlayışını, siyaset icra yöntemini değerlendirmeye dönük bir “deşifre etme” çalışması ile okunuyor. Metinler kendi mantığı ve erekselliği içinde açıklanıyor, siyasal söylemi ve ele verdiği siyasal felsefe tahlil ediliyor. Sağlam bir kavramsal zemine oturtulamayan Kemalizm tartışmaları için ufuk açıcı bir çalışma.
 • Taha Parla
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5.32 MB
  Eser Türü: Kitap