Yazara Gore Listeleme

 • Tahir’ül Mevlevi
  metin - Türkçe
  18 Ayrım
  10,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  Mevlana’nın, dünyanın dört bir yanına dağılan, bahsettikleri ile insanların ufkunu açan Mesnevi’ye merhum Tahir’ül Mevlevi kadar güzel yaklaşan ve anlatan olmamıştır. ·Tahir’ül-Mevlevi, ömrünü Mevlânanın düsturlarına bağlı kalarak yaşamış, mesneviye nüfuz etmiş bir âşıktır. ·Tahir Olgun, Mesneviyi bilen, yaşayandır. Onun elinde Mesnevi, Kuran ve sünnetin aynasıdır. Ona göre mesnevi, Kuran’ın içi ve özüdür. ·Mesnevi’nin güzelliklerine, inceliklerine bu şerh ile daha bir farkına varacak mesneviyi tekrar tekrar okuyacaksınız. ·Tahirül Mevlevi, Mesnevi’yi kanalından şaşmadan, şaşırtmadan Müslüman’a sunan sağlam bir kaynaktır. Ehl-i Sünnet akidesinde Mevlana’yı öğrenmek isteyenlerin okuyacağı bir mesnevidir. ·Tahir’ül Mevlevi’nin ömrü kifayet etmediği eksik kısımları talebesi Şefik Can’a tamamlatılmıştır. ·Mesnevi bu kitapta okunur.