Yazara Gore Listeleme

 • Tahsin Konur
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  68,22 KB
  Eser Türü: Makale
  Seslendiren: Tarayan: Yiğit Taşdemir
  Orta Oyunu seyircinin ortasında oynanan, tulûata dayanan, müzik, dans, taklit gibi unsurlardan da yararlanan bir geleneksel halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla oynandığı için, bir gölge oyunu olan Karagöz'den temelde bir farklılığı bulunmasına karşılık, bu iki tür arasında oyun dağarcığı, güldürme yöntemleri, kişiler ve yapı bakımından önemli benzerlikler bulunmaktadır.