En Son Eklenenler

Toplam 49625 sonuçtan 111 - 120 arası görüntüleniyor.
 • Ethem Ruhi Fığlalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,89 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: islam /kültür
  Konusu:
  İnsanlık için birliğin, her zaman canlı ve taze bir uyanışın, barış ve düzenin sonsuz kaynağı olan İslâm, dünya tarihinde eşine ender rastlanabilecek bir hızla yayılmış ve yeryüzüne aydınlık ve kalıcı damgasını vurmuştur. Ne var ki Hz. Peygamber’den (s.a.s.) birkaç yüzyıl sonra, bu dinamik din atâlete duçar kılınmış, yıkıcı ve bölücü birtakım hareketlerin tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu hareketlerin başında, genel bir sıfat olarak bâtınîlik adıyla anılan zümrelerin temsil ettiği zihniyet gelir. Bâbîlik ve Bahâîlik de on dokuzuncu yüzyılda, bâtınî yorumlarla karmakarışık hâle sokulmuş tasavvufun ve Şiîliğin ana esaslarından mehdilik anlayışının ortaya çıkardığı bir fesad cereyanıdır.
 • Ethem Ruhi Fığlalı
  metin
  2 Ayrım
  2,86 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İslam
  Konusu:
  İslâm’ın dördüncü halifesi, Allah'ın Güçlü Arslanı, Toprağın Babası Ali bin Ebû Tâlib, Hz. Peygamber’in sevgili yeğeni ve damadıdır. Sevgili Peygamberimize peygamberlik verildiğinde ona ilk inanan çocuk olması hasebiyle de müstesnadır. Hz. Muhammed’in (s. a. s.) nesli Hz. Fâtıma ve Hz. Ali’nin oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den devam etmiştir. Hz. Ali demek, fazilet demektir, feragat demektir, cesaret demektir. İman, takvâ, adalet, ihsan, şefkat, iyilik, güzellik ve nihayet sonsuz aşk ve muhabbet demektir.
 • Mehmet Zeki İşcan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  13,46 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: araştırma/inceleme
  Konusu:
  Çağdaş İslâm düşüncesinin üst bir temsilcisi olarak Abduh ve fikirleri aynı zamanda birçok akıl karışıklığına, karmaşık problemlere de yol açmıştır. Elinizdeki kitap bütün bu çabaları toplu olarak vermeye çalışan Türkçe ilk çalışmadır.
 • Mehmet Karanfil, Muharrem Ersen, Muhlis Akın
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  91,06 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Ders
  Konusu:
  Sarmal Yayınlarının YGS Matematik Soru Bankası, her hafta testler okundukça buraya eklenecektir.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  110,57 MB
  Eser Türü: Dersler
  Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
  Seslendiren : Anadolu Üniversitesi Çalışanları
  Konusu:
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Marka ve Yönetimi Dersidir.
 • Esat Çam
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  106,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: siyaset
 • Ethem Ruhi Fığlalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  11,03 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İslam
  Konusu:
  Anadolu Aleviliği, bir İlahiyatçı ve İslam düşüncesi tarihi araştırıcısı için, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması, araştırılması ve bir hükme ulaşılması en zor ve belki de, kendi kaynakları henüz yeterince günyüzüne çıkarılamamış bulunduğu için ancak karanlıkta el yordamı ile iş yapmaya benzer bir faaliyet alanıdır. Bu belirsizliğe rağmen bugüne kadar, özellikle "Bektaşilik" yahut "Alevilik" başlıklı pek çok yayın yapılmıştır ve hâlâ magazin gazeteleri de dâhil olmak üzere basınımızın ve muhtelif dergilerin vazgeçilmez malzemesi olarak sayfalarında yer verdikleri ve maalesef çoğu da ideolojik tahriklere yol açabilecek bir üslûpla ele alınan bir konu olmaya devam etmektedir. Değerli hocamız Prof.Dr. Ethem Rûhi Fığlalı’nın bu nadide eseri Tarihi, Esasları ve Âdâb-Erkânı gibi başlıklar altında Türkiye’deki Alevilik ve Bektaşîliği bilimsel olarak ele alıp tarihten günümüze ışık tutuyor. Türkiye’de Alevîlik Bektâşilik eseri yıllardır konuyla ilgili alanda büyük bir boşluğu doldurmuş ve İzmir İlahiyat Vakfı’nca bu eser yeniden gözden geçirilip beşinci baskısı yayına sunulmuştur.
 • Anthony Giddens
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  39,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sosyoloji
  Konusu:
  Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, toplumsal düşüncenin kurucu ve klasik metinleriyle günümüz tartışmalarını ilişkilendirmek, ve onlarla bugünün koşullarında yeniden hesaplaşmak üzere yazılmış makaleleri biraraya getiriyor.
 • Ethem Ruhi Fığlalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,56 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
  Konusu:
  Atatürk'ün Din ve Laiklik Anlayışı.
 • Komisyon
  bilgisayar sesi + metin - Türkçe
  52 Ayrım
  176,91 MB
  Eser Türü: Dersler
  Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
  Seslendiren : Yelda
  Konusu:
  Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AOF) Birey Ve Davranış Dersi Çıkmış Sorularıdır.

Sayfalar