Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2166 sonuçtan 41 - 50 arası görüntüleniyor.
 • Samiha Ayverdi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  324,53 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman... zamanı, mekanı, vak'aları, şahısları, isimleri hatta vak'aların seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek ve yaşanmış bir hayat tablosudur. Biz, İmparatorluk Türkiyesi'nin hemen de son evlatları; içinde haşır neşir olduğumuz askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi bir tarih meydanında köşe kapmaca oynamış kimseler olarak, görüp duyduklarımızı, tadıp kokladıklarımızı, kudretimiz ölçüsünde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin altında bulunuyoruz. İşte bu kitabın meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zarüretinden ibarettir.
 • Samiha Ayverdi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  25 Ayrım
  804,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülten Okutan
  Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman... zamanı, mekanı, vak'aları, şahısları, isimleri hatta vak'aların seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek ve yaşanmış bir hayat tablosudur. Biz, İmparatorluk Türkiyesi'nin hemen de son evlatları; içinde haşır neşir olduğumuz askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi bir tarih meydanında köşe kapmaca oynamış kimseler olarak, görüp duyduklarımızı, tadıp kokladıklarımızı, kudretimiz ölçüsünde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin altında bulunuyoruz. İşte bu kitabın meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zarüretinden ibarettir.
 • Necip Fazıl Kısakürek
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  362,69 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Senaryo: Semih Arıcı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  14,66 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Enver Ören
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  51,43 MB
  Eser Türü: Radyo
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  11,2 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Orlin Sabev
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap, İbrahim Müteferrika'yı ve ilk Osmanlı matbaa serüvenini konu olarak incelemektedir. Başlığını teşkil eden bu mecazi ifade, aslında araştırmamızın amacını daha iyi bir şekilde gösterir ki, bu amaç 18. yüzyılın ilk yarısında gerek Osmanlı devletinin durumu, gerekse Avrupa'daki matbaa gelişmeleri bağlamında Osmanlı toplumunun henüz tanımadığı yeni bir iletişim aletinin kullanmasına ilk attığı ürkek adımlarını anlatmak, incelemek ve değerlendirmektir. Araştırma, şu ana kadar bilinmeyen fakat çok önemli yeni bulduğumuz belgeler ışığında ilk Osmanlı matbaası hakkında görüşleri yeniden değerlendirir ve kısmen doğrultur. Bununla beraber; araştırmanın diğer bir amacı elimizde bulunan belgelere dayanarak mümkün olduğu mertebede Müteferrika matbaasının okurlar arasındaki gerçek başarısı ve Osmanlı toplumunun değişik kesitler tarafından nasıl ve ne derecede kabul edildiğinin tespitidir. Çünkü ilk Osmanlı matbaasının toplumsal tarihine açıklık getirdiğimiz takdirde onun el yazması kültüründen basma kitap kültürüne geçiş sürecindeki ehemmiyeti ve katkısını daha objektif bir şekilde değerlendirebiliriz. (Tanıtım Bülteninden)
 • Muazzez İlmiye Çığ
  insan sesi mp3 - Türkçe
  23 Ayrım
  385 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülsüm Yasemin Türközü
  Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu önemli çalışmasında, Tevrat, İncil ve Kur’an’da geçen “İbrahim Peygamber” konusunu ele almakta, “İbrahim Peygamber”in özellikle Sumerlilerle ve onların etkilemiş oldukları kültürlerle bağını incelemektedir. Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, çiviyazılı kaynaklar ve Mısır-Kumran metinleri ışığında ve birbiriyle karşılaştırarak ele almaktadır. Kitapta yanıt aranan sorulardan bazıları şunlardır: İbrahim Peygamber kimdir? Neden ve nasıl Yahudilerin, Hıristiyanların, sonra da Müslümanların atası olmuştur? Kendisi, çocukları ve torunları hakkında Tevrat’tan önce ne gibi kaynaklar vardır? Sumerlilerle bir ilgileri var mıdır?..
 • Ahmet Baydar
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  485,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'i model kişi olarak gösterir. O'nun örnekliğinin bilinen bir sebebi, siyasi olmasıdır. Bu açıdan bakırsa peygamberlere karşı duydukları nefret ya da aşırı sevgiyi aşmalarına rehberlik etmesi için, İsrailoğullarına İbrahim ismi ön plana çıkarılmıştır. Yani İbrahim ismi, Yahudilik benzeri ırkçılığı ve Hıristiyanlık benzeri peygamber perestiliği zihinlerde dağıtmak için tavsiye edilmiştir. Fakat Kur'an'ın O'ndan o denli söz etmesinin asıl sebebi bu olamaz. Yahut en azından tek sebep bu değildir.
 • Gertrude Landa
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  240,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nesrin Karataş
  İbrani Masalları, tarihi boyunca farklı topluluklara, zengin kültürlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada ortaya çıktı. Biçim değiştirerek, çeşitlenerek ve nesilden nesile aktarılarak kendi zamanının ötesine geçti. İbrani Masalları, geleneklerin ve inanışların birbirlerine eklemlenerek ortaya çok katmanlı bir toplumsal yapı ve kolektif bellek çıkardığını gösteriyor. Doğduğu topraklarda süregelen toplumsal ayrışmaların kökenine dair de şaşırtıcı ipuçları veriyor.

Sayfalar