Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1882 sonuçtan 1861 - 1870 arası görüntüleniyor.
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  887,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hazreti Ömer (r.a), Sevgili Peygamberimizin (s.a.v): "Ey Allah'ım' Bu dini, şu iki insandan hangisi sana daha sevimli ise onunla aziz eyle: Ömer b. El Hattab ve Amr b. Hişam" diye Alemlerin sahibine el açıp dua ettiği insandır. Yine O, el-Faruk (Hakkı batıldan ayıran insan) lakabının verildiği tek Müslüman ve ikinci büyük halifedir. Saadet Devrini İzleyenler Serisi'nin bu ikinci eserinde, Hz. Ömer'in hayatı ele alınıyor. İslami kaynaklardan ve roman üslubuyla.
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  836,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hazreti Ömer (r.a), Sevgili Peygamberimizin (s.a.v): "Ey Allah'ım' Bu dini, şu iki insandan hangisi sana daha sevimli ise onunla aziz eyle: Ömer b. El Hattab ve Amr b. Hişam" diye Alemlerin sahibine el açıp dua ettiği insandır. Yine O, el-Faruk (Hakkı batıldan ayıran insan) lakabının verildiği tek Müslüman ve ikinci büyük halifedir. Saadet Devrini İzleyenler Serisi'nin bu ikinci eserinde, Hz. Ömer'in hayatı ele alınıyor. İslami kaynaklardan ve roman üslubuyla.
 • Mehmet Mert
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  14,16 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Ahmet Necip
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  582,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aysel Genç
  Tarihin yetiştirdiği büyük insanlardan biri de Hz. Ömer dir.Hz.Peygamberin bağlılarından biri olarak,halifeliği de göz önünde bulundurulursa İslam tarhindeki yeri daha iyi anlaşılabilir.Sert ve mert duruşu ile bulunduğu ortamda kendini belli eden karizmatik liderliğinin yanında Hz.Ömer aynı zamanda dini metinleri yorumlarken bir çok sahabiden de ayrılır.Aynı zamanda O,bir yenilikçidir.Geleneğin özünü değişen şartlara göre uyarlamasını bilmiş bir öncüdür.Bir kahramandır aynı zamanda Hz.Ömer gerek İslam dan önceki yaşamında gerekse Müslüman olduktan sonraki tavırlarıyla çevresindeki en cesur insanlardan biri olmuş,korku nedir bilmez bir kişiliğin sahibidir.Hem giyim kuşamında hem de yediği şeylerde daima sadeliği seçmiş,Peygamberimizi bu konuda kendine rehber edinmişti.Devletin başı olarak sınırsız imkanlara sahipken,bir parça kuru ekmek ile zeytinyağından oluşan mütevazi sofrasından bizim de nasibimize bir şeyler düşmelidir.Yamalı elbise ile çarşı pazarda dolaşması,özellikle yabancı devlet temsilcileriyle böyle görüşmesinde,o sert mizacının altındaki mütevazilik dikkat çekicidir.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  52,5
  Eser Türü: Tiyatro
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  755,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam Tarihi'nin zor günleri artık başlamıştır. Halkın arasında yönetim hırsı olanlar baş göstermektedir. Muhemmedi nuru gören sahabiler ise, fitnelerin önüne geçmek için üstün gayret sarfederler. Ama bir hakikat vardır: Halife Hz. Osman (r.a), Sevgili Peygamberimizin iki kızını verdiği ve "Başka kızım olsaydı yine ona verirdim" buyurduğu iki nur sahibi, ayrıca cenntele müjdelenmiş ama yaratılığı gereği yumuşak huylu ve meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir sahabi... Bu eserde, Halife Hz. Osman'ın olaylar karşısında hikmetlerle örülü hayatını okuyacak, mahzun gönüllerin, bir tebessüme ne kadar muhtaç kaldıklarını hissedeceksiniz. Roman üslubuyla...
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  917,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam Tarihi'nin zor günleri artık başlamıştır. Halkın arasında yönetim hırsı olanlar baş göstermektedir. Muhemmedi nuru gören sahabiler ise, fitnelerin önüne geçmek için üstün gayret sarfederler. Ama bir hakikat vardır: Halife Hz. Osman (r.a), Sevgili Peygamberimizin iki kızını verdiği ve "Başka kızım olsaydı yine ona verirdim" buyurduğu iki nur sahibi, ayrıca cenntele müjdelenmiş ama yaratılığı gereği yumuşak huylu ve meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir sahabi... Bu eserde, Halife Hz. Osman'ın olaylar karşısında hikmetlerle örülü hayatını okuyacak, mahzun gönüllerin, bir tebessüme ne kadar muhtaç kaldıklarını hissedeceksiniz. Roman üslubuyla...
 • Muhammed Hamidullah
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,36 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hz. Peygamber (s.a.) dönemi, hiç kuşkusuz, dünyanın siyasi, dini, ekonomik ve öteki alanlarla ilgili tarihinde önemli sonuçları bulunan bir dönemdir. Herhangi bir çağdaki siyasi durumu ancak bu dönemle ilgili tarihi belgelere başvurarak anlayabileceğimize göre, doğru bir biçimde anlayabilmek için Hz. Peygamber (s.a.) dönemiyle ilgili belgeleri bir araya getirmek zorunludur. Peygamberimizin Mektupları (El-Vesaiku's-siyasiyye), Prof. Dr. Muhammed Hamidullah hocamızın bitmez tükenmez çabaları sonunda oluşan ve gelişen, gerçekten paha biçilmez bir hazine değerindedir. Hz. Peygamber (s.a.) döneminin bu siyasi-idari belgeleri; diplomatik genelge ve talimatlar, güvence (encon) yazıları, alım-satım sözleşmeleri, vakfiyeler, ganimet tahsis ve bölüşüm belgeleri, ehl-I kitap ve mecusilere ahidnameler / imtiyaznameler biçiminde tasnif edilebilir. Bu belgeler, Hz. Peygamber (s.a.) döneminin daha iyi anlaşılması yanında, İslam siyaset ve kamu hukuk dilinin ve terim/kavram gelişmesinin izlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.
 • Mehmed Said Hatiboğlu
  metin
  2 Ayrım
  6,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamber’den nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu rivayetlerin çoğunlukla Hz. Peygamber’e isnad ediliyor olmaları, bunları çeşitli şekillerde yorumlayan müslümanlar arasında, asırları kucaklayan ihtilaflar doğurmuş ve hâlen de doğurmaktadır. Bu rivayetleri İslami açıdan değerlendirebilmek, Kitap ve Sünnet’in bu husustaki ölçüsünü ortaya koymayı gerekli kılmaktadır. Bu eser, “Mehmed Said Hatiboğlu Kitaplığı”ndan yayımlanan kitapların usûlü mahiyetinde olup sayısız denecek istismar mahsullerinin niçin Resulullah’a isnad edilemeyeceğinin gerekçelerini ele almaktadır.
 • Muhammed Ali Kutub
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  813,36 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sevgii Gençer Hz. Peygamber (s.a.v.) Allaha mükemmel bir kul olma yolunda sizlerin muhtaç olduğu eşsiz eğitimci ve öğretmendir. Allah Resulünün (s.a.v.) hayatı siz gençler için her alanda en ideal örnektir. Resuluahın (s.a.v.) tavsiye ve öğüteri hayatınızda başarılı olmanız için mükemme bir öğretidir. Bireysel ve topumsa hayatta başarılı ve Allah katında da iyi bir kul olmanız anca bu tavsiye ve öğütleri uygulamakla mümkün olacaktır. Bunun yolu da anlamak ve yaşamaya çalışmaktan geçmektedir. Sizleri Allah Resulünün (s.a.v.) özenle seçilmiş öğütleri ve yazarın nefis yorumlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

Sayfalar