Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1195 sonuçtan 1101 - 1110 arası görüntüleniyor.
 • Doç. Dr. Uğur Gürgan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  182,20 MB
  Eser Türü: Kitap
  Rehberliğe Giriş Tanımı, Amacı, Temel Kavramları ve İlkeleri, Rehberlik Hizmetlerinin Doğuşu Tarihsel Gelişimi, Rehberlik Modelleri ve Rehberlikte Hizmet Çeşitleri, Rehberlik Hizmet Alanları (Kapsamı), Bireyi Tanıma Teknikleri ve Psikolojik Danışma, Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Okulda İletişim ve Öğretmen Tutumları, ve Özgün Test Soruları
 • M. Engin Deniz, Atılgan Erözkan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bireylerin diğer insanları tanıyabilmeleri, onları anlayabilmeleri ve sonrasında da onlara yardımcı olabilmeleri için öncelikli olarak kendilerini tanıyabilmeleri gerekmektedir. Kendini tanıma ise bilgi çağını yaşamakta olan bizler için çok boyutlu bir kavram olarak benlik, özyeterlik, özsaygı, özgüven vb. birçok önemli diğer kavramlarla doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Kendini tanımayı başarabilen bireyler, diğer bireyleri de tanıyabilme ve anlayabilme becerisine sahip olabilmektedir. Günümüzde okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokul, ortaokul ve yükseköğretim öğrencilerinin kendilerini ve dolayısıyla başkalarını tanıyabilme ve anlayabilmelerinin ve çevreleriyle olan etkileşimlerinde bir denge oluşturarak uyumlu-sağlıklı bireyler olabilmelerinin ön koşulu ise onlara, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması ve bu hizmetlerden yararlanmalarının sağlanmasından geçmektedir. Problemlerin çözülmesi ve sorunların giderilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilecek, içinde yaşadığımız koşullar daha iyi hale dönüştürülebilecektir. Fakültelerinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik derslerini yürüten uzmanlar tarafından, dersin içeriğine uygun olarak hazırlanan bu kitap, yukarıda kısaca sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Yararlı olması dileğiyle.
 • Yargı Yayınevi
  metin - Türkçe
  20 Ayrım
  6,17 MB
  Eser Türü: Kitap
 • PDR derneği 1995 Etik Komisyonu - PDR Derneği 2006 Etik Komisyonu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  57,6 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ali Serdar Sağkal
 • İhtiyaç Yayınları
  metin - Türkçe
  28 Ayrım
  45,22 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Fatma Arıcı, Nilüfer Voltan Acar, Tülin Acar
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  Bu sözlük, PDR alanında büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Yıllarca İngilizce kavramların karşılıkları tartışıla gelmiştir. Bu sözlükte, tartışmalı kavramlara karşılık, gerek Farsça ve Arapça köken açısından gerekse Türkçe makaleler kaynak gösterilerek en uygun olan Türkçe kavramlar önerilmiştir. Bu açıdan bu sözlük önemli bir yer tutmaktadır.
 • Samuel T. Gladding
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Aileen Milne
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,44 MB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  18 Ayrım
  6,62 MB
  Eser Türü: Dersler
 • İhtiyaç Yayınları
  metin - Türkçe
  19 Ayrım
  2,31 MB
  Eser Türü: Dersler

Sayfalar