Katalog

Toplam 3094 sonuçtan 2861 - 2880 arası görüntüleniyor.
Yahya Koçoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Nusret SENEM
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi

Bu kitabın adı, “Devletin Gözüyle SUSURLUK, FETHULLAH ve ERGENEKON” da olabilirdi. MİT’in Susurluk Raporu, Kutlu Savaş Susurluk Raporu, TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Fethullah Raporları, Jandarma Genel Komutanlığı Fethullah Belgeleri… Bu kitabın incelediği “Susurluk-Fethullah-Ergenekon” ilişkisinin somut, inkâr edilemez ve çürütülemez kanıtları bu devlet belgelerindedir. 1970’lerden beri Gladyo eylemleri mağdurlarının avukatı, bir Gladyo eylemi olan Ergenekon tertibinin sanığı ve devrimci siyasetçi olarak bu terör örgütünün izini süren Nusret Senem, 40 yıllık bilgi ve deneyim birikiminin ürünü olan bu kitapta, “Susurluk olayları” ile ABD, CIA, NATO, Fethullah cemaati ve bunların hepsi ile Ergenekon tertibi arasındaki derin bağları ortaya koymaktadır. Senem kitap boyunca, gerçekliği inkâr edilemez ve tartışılamaz sayısız olguya dayanarak şu temel gerçeği bir daha kanıtlamaktadır: ABD ve NATO’suz bir Gladyo olamayacağı gibi; mason locaları, NGO elitlerinin kurduğu vakıf ve kulüpler, tarikat ve cemaatler, mafya “aileleri”, aşiretler, faşist parti ve dernekler gibi kapalı, sıkı iç hiyerarşisi olan sistemin “sivil” yapılarına dayanmayan bir Gladyo örgütlenmesi de olmaz.
Zuhal ÖZAYDIN
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Eğer tarih felsefesinde tarihçi-filozof H. Taine'in ileri sürdüğü fikir savunulacak olursa gerçek tarih, aslında ruhların tetkikinden ibarettir. Bu düşünceden hareketle, bir insanın tarihini yazmak; onun iç âlem medeniyetine girmek ise, Ahmet Süheyl Ünver'in hayat hikâyesini kaleme alan kişi çok şanslı bir konumdadır. Zira Süheyl Ünver, her şeyin evvelinde ve ötesinde bir insan-ı kâmildir. Dolayısıyla onun ruh iklimine girmek, gerçekte, ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, teselli eden, ileriye dönük dağınık ve başıboş hareketlerine çeki düzen verip programlayan, seven, güzeli sevdiren, hayatla barıştıran, itminana erdiren, 'ebül-vakt' olmaktan kurtaran 'ibnül-vakt'a geçişin önemine işaret eden, bunun vasıtalarını sunan bu insanın içine Cenab-ı Hakk'ın üflediği 'nefha-i ilahi 'ye kavuşmak demektir. Dileseydi pek rahatlıkla kendi hayat hikâyesini, adım adım, yer yer; gizlilikler içine çekilmiş ya da hep bilinen taraflarına ışıklar salarak, yazabilirdi 1. Ancak o, bu işi üstleneceklere girecekleri engin bir malzeme yığınını her şeyi ile hazır bıraktı... Muhtemelen böylesi bir davranışın gerisinde farklı cephelerden kuşatılmak isteği ağır basmaktaydı.3 Zira Süheyl Bey, kendisini ne yaşarken ne de vefatından sonra bir merkez yapmadı. Aksine, büyük ruhlar ve misyon sahibi moralistler gibi kendisini tanıyan her insana teklifsizce taşıdı. Dolayısıyla onun az veya çok tanıyan, ona bir nispeti olan herkesin canlı bir Süheyl yanı vardır. Bence Bu Süheyl Ünver'in somut gerçekle birlikte yürüyen ve yaşayan başarısı buradadır. Onu tanımayan bir kimsesinin bile eserlerine nüfuzla Süheyl'in ruh iklimine gireceğine olan inancım tamdır...
Ferudun Ata
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Bu kitap, Üç Bölümden oluşmuştur. I. Bölümde; I. Dünya Savaşı sırasında sevk ve iskân edilen Ermenilerin geri dönüşü, mallarının iadesi ve eski yerlerine iskânları konusunda yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. II. Bölümde; Divân-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin kuruluşuna ve bu konuda sarayda, hükümette, meclislerde ve kamuoyunda ortaya çıkan düşüncelere yer verilmiştir. III. Bölümde; Divân-ı Harb-i Örfî’de cereyan eden tüm tehcir davaları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.
Doğu Ergil
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Evin İlyasoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Müzik
cengiz dağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
cengiz dağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Şevket Pamuk
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat
Nadir Özbek
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Osmanlı Tarihi
Mübeccel Kıray
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şehir Tarihi
Şevket Pamuk, Zafer Toprak
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat
Mete Tunçay
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Halim Çay
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Taha Parla
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
William Hale
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Ahmet Demirel
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Mahmut Muhammet Taha
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Alice Walker
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Murat Belge
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji

Sayfalar