Katalog

Toplam 3094 sonuçtan 2901 - 2920 arası görüntüleniyor.
Afet Ilgaz
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Batı devletleri arasındaki İkinci Dünya Savaşı 19'39'da başladı. Yedi yıl sürdü. Otuz bin asker ve kırk bin sivil yaşamını kaybetti. Türkiye'yi yönetenler bu savaşa katılmamak basiretini gösterdiler. Türkiye savaştan kaçan, kaçabilen ve ülkemize sığınanlara kanat gerdi, onları korudu. Güçsüz Türk ekonomisi savaşın getirdiği olağanüstü ihtiyaçların finansmanını karşılamakta güçlük çekti. Aslında üreterek ekonomiyi besleyecek bir milyon genç insan askere alınmıştı ve ülkeyi korumak için sınırlarda bekliyordu. Cumhuriyet hükümetleri bu dönemde katı, acı verici önlemler almak zorunda kaldılar. Bu önlemlerden biri de Varlık Vergisi idi. Devletin ayakta kalabilmesi için varlıklı insanlardan, kurulu vergilendirme düzenine uymadan alınan bu vergi, 1942'de yürürlüğe kondu. 314 milyon TL gelir getirerek yıkıcı bir krizin aşılabilnıesini sağladı ve 1943'te kaldırıldı.
Fatma Aliye Barbaros Karabıyık
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Şerif Mardin
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman

Şerif Mardin'in yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayımlanmış Türçe ve İngizilce makalelerinin ve araştırmacıyla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin bu ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Türkiye'de sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yapıyı karşılıklı ilişkileri içinde, çeşitli altbaşlıklar halinde kapsamlı bir biçimde yer alıyor.
Jürgen Habermas
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Jürgen Habermas
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Alev Erkilet Başer
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Türkiye'de İslamı hareketler, 1960'larda olduğu gibi, toplumun "cahil" ve "kandırılmaya açık" kesimlerini istismara yönelik tertipler olarak değil: aydınların "dinamik güçler" olarak adlandırmayı sevdikleri kesimlerin entelektüel eğilimleri ve tercihşeri noktasında ele alınmaya başlanmıştır.İslami hareketler, üniveriste/yüksek okul ögrencisi ya da mezunu olan, genellikle de laik eğitim veren okullardan gelen, kır kökenli olsa bile bugünü ve geleceği açısından kentli/orta sınıfa mensup, bu yönleriyle de gelecekte toplumda öneml konumlarda bulunmaya aday kesimler tarafından taşınmaktadır artık.
İrem Yayıncılık
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/Sınava Hazırlık
Zekeriya Beyaz
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Zekeriya Beyaz
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Irvin Yalom
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Eğitim
Şerif Mardin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Edward Hallett Carr
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Edward Hallett Carr
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Mario Mazzanti
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Alice Walker
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Hasan Cirit
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

İslam Dininin iki temel kaynağından biri,tüm insanlığın hidayet rehberi,dünya ve ahiret mutluluğunun esas prensiplerini ihtiva eden Kur’an-ı Kerim,diğeri ise hadis ve sünnettir. Hz.Peygamber’in söz,fiil ve tasviplerini ifade eden hadis,öncelikle ezberlenip şifahi olarak nakledilerek,sahifelerde yazılıp biraraya getirilerekve nihayet değişik sistemler altında kitaplarda tasnif edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Resûlü Ekrem’in söz ve uygulamalarının Kur’an-ı Kerim’i açıklayıcı bir anlamı bulunduğu gibi,sünnet aynı zamanda Allah Resûlü’nün dünya görüşünü yansıtır.Bir anlamda Allah’ın yeryüzünde uyulmasını istediğiörnek insan modelini gösterir. Bu çalışmada bir taraftan hadis ilminin tarihi serüveni ele alınırken,diğer tarftan Resûlüllah’ın söz ve uygulamalarından seçme,değişik açılardan hayatımıza ışık tutacak kırk dört ana başlık altında yüz yirmi hadise yer verilmiştir.
Michael Zweig
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Ahmet Bulut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

"Hacı olduğumu duyanlar beni şöyle boydan aşağı süzdükten sonra şaşkınlıkla bana; “Sen bu halinle hacca nasıl gittin?” diyorlar, ben de tebessümle; “Çok kolay, herkes gibi uçakla” diyorum. Ve insanların beni en güldüren sorusu şu oluyor: “Ama sen yürüyemiyorsun?” Çoğu zaman gülerek “Çok mu belli oluyor?” derim. İnsanlar bana diyorlar ki; “Oturduğun yerden bizden daha çok koşturuyorsun Fatma!” Ben de diyorum ki; “Eee, ben ayaklarımı önden boşa yollamadım.’’"
Alina Reyes
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Murat Sertoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Sayfalar