Katalog

Toplam 3095 sonuçtan 2921 - 2940 arası görüntüleniyor.
Murat Sertoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Murat Sertoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
P. MINAS BIJIŞKYAN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Toplum
Alişan Birlik
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Bugün, karamsar bulutlar sarmıştı, iç benliğini. İnsanın insana acımasızlığını kabul edemiyordu. Yüzyıllar ötesinden Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Mevlana ve diğerlerinin öğretisi, sözleri anlamsız, boş şeyler miydi? Aşık Veysel, Kara Toprak şiirinde sadık yari kara toprağın cömertliğini anlatmıyor muydu? Ya Güneş..üzerinde vücut bulduğumuz dünyamızın anasıydı, babasıydı. Canımıza can katan enerjinin kaynağıydı. Bedenimizin büyük bölümünü oluşturan su, soluduğumuz hava, ısındığımız ateş, besinlerimizi yetiştiren toprak, arınıp temizlenmemiz, kirden, pastan kurtuluşumuz, daha neler neler..Hepsinin arkasında güneş vardı. Güneşin cömertliği vardı. Peki diyordu kendi kendine Gültekin. Güneş cömert, toprak cömert, hava, su cömert. Her biri hayat verici, hayat bağışlayıcı, ama insanar niçin birbirinin gözünü oyuyor?
Alişan Birlik
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Alişan Birlik
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Fikret Başkaya
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Fatih Bayhan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Zafer Toprak
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Torbjon L. Knutsen
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasal Tarih
Mehmet Eymür
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Derya Kırıcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Hannah Arendt
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Vehbi Vakkasoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
SEMA GÜL
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Meyda Yeğenoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Roni War
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Metin Karabaşoğlu
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Risale Okumaları, ciddi nazarların ciddiyetle Risale'ye yönelmelerine; keza, onu zaten okuyor olanların daha bir dikkatle Risalei Nur'a bakmalarına vesile olabilirse, maksadına ulaşmış olacaktır. Yoksa, bu kitap Risale'ye hakkını veren bir çalışma değildir. Dahası, Risalei Nur'la şu veya bu derece ilgili sair çalışmaların dahi Risalei Nur'a hakkını layıkınca verdiğini söylemek de mümkün değildir. Bu yolun sonuna ulaşılmış değil; daha henüz başına gelinmiştir. Risalei Nur, birilerinin zannettiği gibi aşılmayı değil, açılmayı beklemektedir.
Salih Özbaran
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Bu kitap, yönetim merkezlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Hint Okyanusu'nda kapışan -zaman zaman anlaşma yolları da arayan- iki İmparatorluğun yayılmasını, o yöndeki stratejisini ve çevresindeki yapılanmasını konu eden çalışmaların bir bileşiminden oluşmaktadır; Salih Özbaran'ın 1960'lı yıllardan beri sürdürdüğü incelemelerin esinlendirdiği yansımalardır. Tarihleri daha çok din merkezli düşmanlık üstüne kurgulanmış olan Osmanlı ve Portekiz İmparatorluklarının yöre halklarına karşı benzer tarafları ve çıkarları da vardı: Açılma dürtüsü yaratan gâzâ, Sultanlığın/Kraliyetin kapılarındaki çıkar beklentileri, ele geçirdikleri limanlardan ve yayıldıkları topraklardan bütçelerine kattıkları gelir aynı yöntemlerin ürünüydü. Özbaran, bir yanda Süleyman Paşa'nın Hindistan sahillerinden eli boş dönüşünü, Pîrî Reis gibi ünlü bir denizci ve bilginin 80'i bulan yaşında SULTAN fermanıyla giriştiği Hint seferi sonucunda kellesini kaybetmesi, okyanusta tüm gemilerini yitiren denizci ve coğrafya bilgini Şeydi Ali Reis'in kara yoluyla ülkesine dönmesini zorlayan UMMAN serüvenini ve padişahların ücretli askerleriyle egemenlik kurmaya çalıştıkları Arap ve Afrika dünyalarında karşılaştığı direnç ve doğa engellerini açıklamakta; öte yandan, derya yüzündeki üstünlüklerini zamanla kaybedecek olan Portekizlilerin maceralarını ve kurdukları deniz imparatorluğunu aydınlatmaya çalışmaktadır.
Zafer Toprak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Yirminci yüzyılın ilk yarısı Türkiye'de ulus-devlet kuruculuğu dönemidir. Bu tür bir dokunun maddi tabanını oluşturma kaygısıyla "milli iktisat" diye anılan bir politika benimsenmiştir. Milli iktisat, devletin ekonomiyi yönlendirdiği bir politikadır. Aynı yıllar "milli burjuvazi" diye adlandırılan orta katmanın siyasete ağırlığını koyduğu bir evredir. Milli iktisat, iki dünya savaşı arasında "devletçilik" adını almıştır. Milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik Cumhuriyetin II. Meşrutiyetten devraldığı ilkelerdir ve Milli Mücadele ertesi siyasal dönüşümlere, laik Cumhuriyetin benimsenişine karşın iki dönemi bütünleyen ekseni oluştururlar. Bu kitapta çözülen bir imparatorlukta yeşeren ulus bilincinin ekonomik yönünü okuyacaksınız. Türkiye'de, Batı'ya baş kaldıran, görece bağımsız yerel "burjuva" düşünüşünün ilk evresini izleyeceksiniz

Sayfalar