Katalog

Toplam 3094 sonuçtan 2941 - 2960 arası görüntüleniyor.
Nedim Şener
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Her şey 24 Ocak 1980'de açıklanan ekonomik istikrar tedbirleri ve ardından gelen 12 Eylül 1980 darbesiyle başlamıştı. Serbest piyasacı söylemiyle ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'ın damgasını vurduğu 1980'lerde yaratılan yeni sermayedar kesim, 1990'lı yıllarda "gösteriş ekonomisi"nin vitrinini oluşturmuştu. Türkiye'nin en büyük holdinglerinin sahipleri tarifeli uçakla seyahat ederken, onlar özel uçakların en pahalısına sahip oldular. Yatların en gösterişle olanı, boğazın sırtlarında villa, kenarında yalı olmazsa olmazlar arasındaydı. Özal'ın yarattığı sınıfa daha sonraki koalisyon dönemlerde her partinin "adamları" eklendi. Üreterek sermaye birikimi alışkanlığı olmayan bu sınıfın önemli isimleri, hem devleti soyup hem de imkanlarını kullanarak servetlerine servet kattılar. 1999 yılından bugüne kadar el konulan 22 banka sahibinin ismi alt alta yazıldığında, bir-iki istisna dışında bunların kim olduklarına ilişkin bir liste ortaya çıkacaktır. El konulan bankalardan doğan 55 milyara, kamu bankalarına elini sokan siyasilerin yol açtığı 22 milyar dolar da eklenince hortum, yolsuzluk ve suiistimallerle Türk halkının sırtına bindirilen yükün tutarı 80 milyar dolara yaklaşıyor. Ortaya konulan iddialara göre, bu sınıfın en hızlılarından, en ayrıcalıklarından ve en kudretlilerinden biri de Uzan Ailesi... Onlar 50 yıla yakındır iş dünyasında olduklarını söylüyorlar, ama asıl yükselişlerini son 10-15 yıldaki "ilişkileri"ne borçlular.
Osman ÖZBEK
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Vatana, Cumhuriyet'e ve laik düzene yönelik iç ve dış tehditlere karşı çıkışlarıyla tanınan Emekli Tümgeneral Osman Özbek Laik Cumhuriyet'e 11 Kurşun, Danıştay'a Kanlı Saldırı kitabından sonra bir süredir AKP'nin dış destekli masalları, komploları ve psikolojik baskılarıyla kandırılıp uyutulan bir ulusun 11'inci Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeniden büyük buluşmasını ve laik rejim düşmanlarının Çankaya'ya çıkmalarına karşı güçlü itirazını konu alan Türkiye Uyanıyor kitabıyla okuyucusu ile tekrar buluşuyor.
Osman ÖZBEK
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Çetin YETKİN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Çetin YETKİN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Ali Tayyar Önder
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Çetin YETKİN
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Bu eserde hükümetlerin sanatçılara karşı giriştiği baskı nedenleri üzerinde durulmuş; devletin siyasal ve ekonomik gelişmesine genel bir bakış içinde sınıfsal yapı, Faşizm özentisi, İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri, D.P. ve 27 Mayıs dönemleri ve bugünkü durum ayrı ayrı ele alınmış; güzele, iyiye ve doğruya karşıt düşünceler ve kanun maddeleri ile baskıcı yönetimi destekleyen bilirkişilerin raporları incelenmiştir. Bu genel bakıştan sonra, kitabın <> bölümünde siyasl iktidarın en seçkin sanatçılara ve sanat eserlerine karşı tutumu ele alınmış, edebiyata, tiyatroya, sinemaya karşı sürgün, işkence, öldürtme yollarıyle girişilen baskı hareketleri belgeleriyle gözler önüne serilmiştir.
Ahmet Taşağıl
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Cemal DİNDAR
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
İbrahim Artuç
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Fahri Belen
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Ramazan Kağan KURT
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Doğu Ergil
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

Bugün Kürt meselesi nispi bir özgürlük havası içinde tartışılabiliyorsa kuşkusuz bunda en fazla pay sahibi olan kişilerden biri Prof. Dr. Doğu Ergil. Ergil 1995 yılında ülkenin ilk Doğu Raporu'nu yazdığında kopan fırtınalar hâlâ akıllarda. Söz konusu rapor, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve bölge koşulları yüzünden göç edip yerleştiği illerde yapılan geniş bir saha araştırmasına dayanıyordu. Ayrıca Kuzey İrlanda, İngiltere ve İspanya'da gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk yıl süren incelemelerle bu ülkelerin ayrılıkçı hareketleri dizginleme, ıslah ve entegre etme yönünde ne tür adımlar attığı araştırılmış ve neticede geniş bir değerlendirme raporu yazılmıştı. Ergil 2005 ve 2008 yıllarında bölgenin nabzını tutan iki yeni çalışma daha yaptı ve sonuçta Kürt meselesinin yaklaşık son on beş yılının kapsamlı bir izdüşümü çıktı ortaya. Çalışmayı önemli kılan bir diğer faktör de Ergil'in siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal psikoloji ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinler arasında yerinde geçişlerle kuru bir rapor olmanın çok ötesinde, gayet tatminkâr bir eser çıkarmış olması. Türkiye bir Türk-Kürt fay hattına doğru mu gidiyor? Kürtler kendi içlerinde hangi noktalarda ayrılıyor? Dağa çıkışın ardındaki sosyal, ekonomik ve siyasal sebepler neler? Kürt milliyetçiliği yükselme trendinde mi? Türkiye'nin Doğusu demokratik ideallere güven duyuyor mu? Sınırötesi operasyonlar terörü engelliyor mu? İspanya ETA ile nasıl mücadele etti? Sinn Fein ve Herri Batasuna sisteme nasıl dahil edildi?
Öner Yağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Öner Yağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Ahmet Erimhan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Martin Heidegger
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Martin Heidegger
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Sören Kierkegaard
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
İlhan TAŞÇI
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Kitabı okurken çok etkilendim ;çünkü gazetedeki olsun ,evdeki olsun,hangi telefonla iki kişi konuşursak,aslında üç kişi olduğumuzu bilirim.İlhan'ın kitabı bunun en iyi kanıtı oldu.Ama asıl önemlisi;kitaptaki olaylar gazeteciliğin ne kadar önemli ve gerekli bir meslek olduğunu bize anlatıyor.Bu okuyacaklarımız tümüyle gerçektir ve her biri bize bişey öğretir.

Sayfalar