Katalog

Toplam 2996 sonuçtan 101 - 120 arası görüntüleniyor.
Cathryn Tempest
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: inceleme

Marcus Brutus; devlet adamı, filozof, barış destekçisi, savaşçı, komplocu ve suikastçı… Kathryn Tempest, bu eşsiz kitabında Brutus’un farklı yönlerini kadim metinlerin ışığında ilerleyerek anlatıyor. Mitlerin bir kenara bırakılarak değerlendirildiği bu kitapta Brutus’un aslında ne kadar gizem dolu ve kimilerine göre tuhaf bir insan olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle de en yakın arkadaşı Sezar’ın öldürülmesinde aldığı başat rol irdelenerek Tempest okuruna soru sorduruyor: Brutus’un yaptığı doğru muydu, halka karşı görevini çiğnemiş miydi? Brutus’un bu biyografisi Kathryn Tempest’in kullandığı kaynaklar ve araştırmalarıyla bu zamana kadar okuduklarınızdan daha fazlasını size verecek. Brutus hakkında bilinmeyenleri nesnel bir şekilde ele alan bu kitap kendi sonuçlarınızı çıkarmanıza yardım edecek. Oldukça kapsamlı olan bu kitapla, Brutus’un kişisel ve politik kimliği gün yüzüne çıkacak, “soylu katil” Brutus efsanelerden kurtulacaktır. Bu toplulukta Sezar’ı çok sevmiş biri varsa derim ki ona, Brutus’un Sezar’a sevgisi daha az değildi onunkinden. Öyleyse neden Sezar’a karşı ayaklandın, derse bu dost bana, şu karşılığı veririm: Sezar’ı daha az sevdiğim için değil, Roma’yı daha çok sevdiğimden. Caesar yaşayıp da hepinizin köle olarak ölmeniz mi daha iyi yoksa Sezar ölüp de hepinizin hür insanlar olarak yaşamanız mı? Sezar beni severdi, ağlarım onun için; mutluluğa ermişti, sevinirim; bir kahramandı, saygı duyarım; ama tutkuya kapıldı, öldürürüm. Shakespeare, Julius Caesar
Ilan Pappe
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Ortadoğu’yla ilgili kitaplar asıl olarak siyasi ve ekonomik tarihe odaklanır ve asıl aktörler de Batı ile bölgenin ayrıcalıklı seçkinleridir. Ortadoğu’yu Anlamak ise, bölgeyle ilgili yazılmış diğer kitapların ihmal ettiği alanlara odaklanıyor: kentin, kırsalın, kültürün, kadınların, işçilerin, sıradan insanların tarihine ve hayatına. Ve böylece, hem tarihin aktörlerini hem de tarih yazımı yöntemini kökten değiştiriyor. Dolayısıyla başka bir tarih yazıyor. Bu tarih, herkesin kendi fanatizmine sığındığı, kan ve nefret üreten bakış açısından tamamen farklı yepyeni bir yaklaşım sunuyor. Ilan Pappé, “Ortadoğu’yu modernleştiren Batı’dır” klişesini sorgulayarak, sadece tarihi anlamak bakımından değil, bugünü anlamak bakımından da çığır açıcı bir katkı yapıyor. Pappé,hikâyeye Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı mirasıyla başlıyor, 20. yüzyılın sonunda İslam’ın siyasal söylemiyle bitiriyor. Ortadoğu’yu Anlamak, Ortadoğu’nun halklarını ve yaşamlarını etkileyen gelişmeleri daha büyük bir dünyanın parçası olarak görebilmeyi mümkün kılan tematik ve karşılaştırmalı bir yaklaşım getiriyor, Devlet ve ulus merkezli geleneksel tarihçiliğe eleştirel bir bakış açısı sunuyor, Örnek vakalar, haritalar, fotoğraflar, güncellenmiş kaynakça ve sözlük diziniyle anlamayı koluylaştırıyor, Ortadoğu'yu coğrafi açıdan tam olarak kapsıyor.
Sean McMeeking
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

"Efsaneleri boşa çıkaran tarihçi, İkinci Dünya Savaşı'na çığır açan, kışkırtıcı bir yorum getiriyor. Başarılı, korkusuz ve coşkulu yazar, ‘efsaneleri yıkıp geçiyor'… McMeekin, birden fazla dilde çalışan saygın bir araştırmacı ve mühim sorular sormaya, yargılamaya hazır… Savaşın öyküsünü güzelce, Yugoslavya ve Finlandiya gibi küçük çaplı devletlerin iç siyasetinden küresel bağlama kadar ve etkileyici bir kapsamda anlatıyor. Bize de, Doğu Avrupa için Sovyetler tarafından "kurtarılmanın" ne anlam ifade ettiğini hatırlatıyor… McMeekin'in, bu savaşı gereğinden fazla zamandır haklı savaş olarak gördüğümüz tespiti çok isabetli. Kitabı, bu savaşı ve neticelerini yeniden değerlendirmemize sebep olacak, kendisinin de bunu umduğunu düşünüyorum." Margaret Macmillan Ödüllü tarihçi Sean McMeekin, ezber bozan bu yeni eserinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki tetikleyici gücün Hitler değil Stalin olduğunu anlatıyor. Sovyet, Amerikan ve Avrupa arşivlerinde yapılan iddialı bir araştırmanın ürünü olan Stalin'in Savaşı, savaşın merkezini Batı'dan Doğu'ya taşıyarak, İkinci Dünya Savaşı'na devrim niteliğinde bir bakış sunuyor. Hitler'in soykırım hırsı, küresel yıkımla sonuçlanan bu savaşın çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir lâkin McMeekin, Batılı Güçler ile Nazi Almanyası'nın birbirine ağır darbeler vurarak güçten düşmeleri arzusuyla, 1939 Eylül'ünde Avrupa'da patlak veren harbin başlamasını Hitler'in değil Stalin'in arzu ettiğini öne sürüyor. Yazar, 1941-1945 yılları arasında devam eden Pasifik Savaşı'nın da, Stalin'in nihai hasmı olarak gördüğü kapitalist "Anglo-Sakson" güçleri ile Japonya arasında yıkıcı bir yıpratma harbine dönüşerek Sovyet liderinin bir diğer hedefini gerçekleştirdiğini aktarıyor. McMeekin bu eserinde, ABD ve İngiltere'nin, Sovyetlerin tüm taleplerine neredeyse gözü kapalı yerine getirdikleri Ödünç Verme-Kiralama yardımı başta olmak üzere, âdeta kendi kuyularını kazan stratejik eylemlerle Sovyet Komünizmini nasıl kurtardıklarını da ele alıyor. Anglo-Amerikalılar tarafından temin edilen silahların, sanayi ve teknoloji transferlerinin, Kızıl Ordu'nun tükettiği gıdalar ile diğer ikmal maddelerinin Stalin'in savaş makinesinin işlevinde ne kadar can alıcı bir yeri olduğu da titizlikle inceleniyor. Batılı Müttefiklerin bu yardımlarının, Berlin'den Pekin'e kadar Avrasya'nın çoğunu komünizm bayrağı altında fethetmek üzere Stalin'in ordularına nasıl destek olduğunu gösteriyor. Stalin'in Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'na çığır açıcı yeni bir çerçeveden bakarak, mevcut dünya düzenini anlamak isteyenlerin mutlaka değerlendirmeleri gereken bir perspektif sunuyor. "Sean McMeekin'in yeni eseri, II. Dünya Savaşı tarih yazımında büyük bir boşluğu dolduruyor. Rusya ve diğer ülkelerin arşivlerinde yapılan kapsamlı araştırmalara dayandırdığı Stalin'in dış siyasetine dair incelemesinde yeni yollar keşfederken, bilinçsiz bir şekilde abartılan ‘Hitler'in savaşı' vurgusu gibi birçok efsaneyi de boşa çıkarıyor. McMeekin en nihayetinde, hem 1939'da savaşın çıkmasına hem de ardından yaşanan korkunç katliama ait sorumluluğun iki tiranın üzerinde olduğunu ortaya koyuyor." Nikolai Tolstoy, tarihçi yazar "Sürükleyici, mahir, anlaşılması kolay ve her zamanki gibi çarpıcı bir şekilde çığır açıcı." Simon Sebag Montefiore, Stalin: Kızıl Çar'ın Sarayı ve Genç Stalin'in yazarı "McMeekin'den ödüle talip bir eser daha. Niall Ferguson'un, İngiltere'nin I. Dünya Savaşı'na girmemesi gerektiğini iddia eden The Pity of War kitabına eşlik etmeye layık bir kitap. Dahice kaleme alınmış, aykırı bir tarih yazımı." Kirkus Review "İsabetli karakter tasvirleri, askerî ve diplomatik manevralara ilişkin aydınlatıcı analizlerle dolu eserde yazar, II. Dünya Savaşı'nın sebepleri, gelişmeleri ve yankılarını, kabiliyetli ve ikna edici bir şekilde, farklı bir çerçeveden aktarıyor." Publishers Weeky "McMeekin'in Stalin'in Savaşı'ndaki yaklaşımı hem özgün hem de çarpıcı. Eseri müthiş bir netlikle kaleme almış." Antony Beevor, Tarihçi, Berlin'in Düşüşü 1945 ve Stalingrad'ın yazarı (Tanıtım Bülteninden)
Muhammed el-Hüseyni el-Yezdi
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Türk tarihinin mühim bir safhası olan Selçuklu tarihinin kaynakları büyük ölçüde Arapça ve Farsçadır. Bu kaynaklardan biri de Muhammed el-Hüseynî el-Yezdî’nin el-Urâza fî'l-Hikâyeti's-Selcûkiyye (Selçukluların Hikâyesi Hakkında Armağan) başlıklı eseridir. Selçukluların Hikâyesi, Büyük Selçuklular ve Irak Selçuklularıyla alakalı geniş çapta malumat veren birincil kaynakların başında geliyor. Kitabında; Hasan Sabbah ve Haşhaşilerin yarattığı korku düzenine de değinen Muhammed el-Hüseynî el-Yezdî, aynı zamanda Selçukluların gündelik hayatı ve toplumsal ilişkileriyle alakalı ilginç bilgiler veriyor. Elinizdeki bu eser, birincil kaynak olması dolayısıyla sizleri Selçukluların siyasi, kültürel ve toplumsal hayatında tarihi bir yolculuğa davet ederken döneminin dilini, kültürünü ve tabii ki tarihini gözler önüne seriyor. Şiirler, âyetler, hadisler, darbımeseller ve ıstılahlarla süslü bu önemli eserin Farsça aslından hazırlanan baskısının Selçuklu araştırmacıları ve meraklıları için büyük bir boşluğu dolduracağı açıktır.
Martyn Rady
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

"Habsburglar sürükleyici, renkli, dramatik olmasının yanı sıra özlü, akademik ve konuya hâkim bir kitap. Martyn Rady, bir zamanlar Peru'dan Filipinler'e üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk yönetmiş, Avrupa'nın en büyük hanedanının hikayesini bizlere anlatıyor. Dünya tarihinde neredeyse bin sene boyunca rol almış önemli bir aktörü konu alan Habsburglar içine din, cinayet, ensest, delilik, intihar, suikast karışmış yüksek siyaset ve aile mahremiyetini gözler önüne seriyor. Bu kitap destansı bir tarihi merak edenler için!" Simon Sebag Montefiore, Romanovlar'ın yazarı Habsburglar, asırlar boyunca Avrupa'da hüküm sürmüş olan kudretli bir hanedanın, kuruluşundan nihai yıkılışına kadar geçen bütün tarihi. Habsburglar yüzyıllarca Avrupa'nın büyük bölümüne hükmetti. Aslında sadece sıradan Alman asillerinden oluşan bu aile evlilikler ve fetihlerin yanı sıra sahte evraklar düzenleyerek, kendilerine sahte atalar bularak ve tabii şanslarının yaver gitmesiyle de Avrupa kıtasının en önemli hanedanlarından biri haline gelmeyi başardı. Martyn Rady, Habsburg hanedanı ve onun neredeyse bin sene içerisinde inşa etmiş olduğu –ve sonra da kaybettiği– siyasi, sosyal ve kültürel düzenin destansı hikâyesini Avrupa ve dünya tarihi bağlamında anlatıyor. Ortaçağ'da Habsburglar Svabya'dan Güney Almanya ve Avusturya'ya yayılmaya başladılar. 1452 tarihinde bir Habsburg dükü, III. Frederick namıyla Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giyince artık hanedan "Avusturya Dünyaya Hükmedecek" düsturuyla hareket eden bir imparatorluk mefkûresine sahip oldu. Yüzyıllar boyunca Kutsal Roma İmparatoru unvanını ellerinden bırakmayan Habsburglar İtalya, İspanya, Yeni Dünya ve Pasifik'e yayılarak Şarlken'in tabiriyle, üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk haline geldiler. Akabinde bitmek bilmeyen din savaşları, ihtilaller, değişimler, 1700'de İspanya İmparatorluğu'nun ellerinden çıkması ve 1806'da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle sürekli kan kaybettiler, ta ki Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde dağılmalarına kadar. Tarihçiler Habsburgları, her ne kadar Avrupa'nın kıyısında kalmış köhne, ayakta zor duran bir imparatorluğun hükümdarları olarak tasvir etmiş olsalar da Rady bu kitapta Habsburgların nasıl bir aile olduklarını gayet açıkça aktarıyor: Sadece fetihlerle değil Hıristiyan medeniyeti ve Roma Katolik Kilisesinin müdafaası, barış ve huzurun temini ve bilimle eğitimin himayesiyle dünyaya hükmetmek olan bir hanedan. Habsburglar, asırlar boyunca Avrupa'da hüküm sürmüş olan kudretli bir hanedanın, kuruluşundan nihai yıkılışına kadar geçen bütün tarihi. (Tanıtım Bülteninden)
Anne Sverdrup-Thygeson
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hayvanlar

Böceklerin gezegeni değişiyor. Ekosistemin dengesi son yüzyılda, daha önce insanlık tarihinde görülmemiş bir hızda bozuluyor. Yeryüzünün tatlı su kaynaklarını giderek daha fazla tüketiyoruz. O kadar fazla plastik üretip attık ki, gelecek kuşaklar bunlara tortullarda rastlayacak. Her yıl büyük miktarda kimyasalı doğaya bırakıyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz, türleri yerlerinden ediyoruz. Tüm bunlar böcekleri de etkiliyor. Ve böcekleri etkileyen her şey bizi de etkiliyor. Böcek türlerinin sayısındaki azalma ya da böceklerin yok olması ekosistemde sudaki halkalar gibi bir etkiyle çok büyük sonuçlara yol açacaktır. Neyse ki, tüm böcekleri yok edebilmeyi asla beceremeyiz. Ama bu küçük dostlarımızı yakından tanımamız ve onlara daha fazla özen göstermemizde fayda var. Yeryüzünde 479 milyon yıldır bulunmalarına rağmen şimdilerde başları dertte. Anne Sverdrup-Thygeson, Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi (NMBU) koruma biyolojisi profesörü, aynı zamanda Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü’nde (NINA) bilim danışmanıdır.
Simon Sebag Montefiore
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Biyografi

Bir İmparatorluğu Saran Aşk Hikâyesi Büyük Katerina ve Potemkin; bir imparatorluğu saran, tarihin en romantik, en etkileyici, en yıkıcı, en ateşli, en gösterişli, en politik, en yaratıcı ve dönemin imparatorluk siyasetine yön veren aşk ilişkisini tarihsel kanıtlar çerçevesinde gözler önüne seriyor. Büyük Katerina, ihtiraslarıyla dillere düşmüş, son derece yüksek politik zekâya sahip, açgözlü bir kadındı. Vahşi cazibesi ve olağanüstü yetenekleriyle Prens Potemkin ise, Katerina’nın gönlünün sahibi ve gizlice evlendiği kocasıydı. Ukrayna ve Kırım fatihleri olarak imparatorluğu beraber yönetiyorlardı. İlişkileri o kadar çalkantılıydı ki iktidarı paylaşmak için anlaşma yoluna gitmek zorunda kalmışlardı. Bu anlaşma sayesinde Potemkin güzel yeğenleriyle, Katerina da genç gözdeleriyle daha çok vakit geçirebilecekti. Ne var ki bu “ruh ikizleri”, birbirlerini sevmekten asla vazgeçmedi. Birbirlerine yazdıkları samimi mektupları titizlikle inceleyen Simon Sebag Montefiore’nin bu büyüleyici biyografisi, Rusya İmparatorluğu’nun ortaklarını, çağlarının devleri olarak hak ettikleri yere oturtuyor. “Napolyon ile Joséphine, Antonius ile Kleopatra gibi tarihin en büyük aşk hikâyelerinden birini okumaya hazır olun. İnanın bu göz kamaştırıcı detaylar, ancak böylesi usta işi bir kalemle nakış gibi işlenebilirdi.” Economist “Şayet tarihin ateşli bir dönemini okumak istiyorsanız, Katerina ve Potemkin aşkını okuyun derim! Büyük Katerina ve Potemkin, bana sorarsanız yılın kitabı.” Antonia Fraser “Bu iddialı biyografi, sıra dışı bir adamın hayatını mükemmel bir şekilde yeniden canlandırmayı başarmış… Sebag Montefiore Rusya İmparatorluğu’nun en alengirli dönemine ayna tutuyor.” Antony Beevor, Sunday Times “Özür dilerim, bu kitabı tanımlayacak kelime bulamıyorum… Ne diyeyim, harikulade!” Mick Jagger, Sunday Times “Evet, hepimiz Montefiore’yi araştırmacı gazeteciliği ve birkaç romanı ile tanıyoruz. Ah, affedersiniz, tanıyorduk. Bu enfes çalışmasıyla birlikte artık ciddiye alınmayı hak eden bir tarihçi olduğunu da kanıtladı.” Evening Standard “Montefiore bu fevkalade biyografiyi masa başında değil, Moskova ve Petersburg arşivlerinde yüzlerce saatlik çalışmayla yazmış, bilgilerini teyit etmek için de eski Rusya İmparatorluğu’nda binlerce kilometre yol katetmiş. Buna yalnızca şapka çıkarılır.” Philip Mansel, Spectator “Bir İmparatorluk Rusya’sı uzmanı olarak, Montefiore’nin bizlere ustalıklı ve hakkaniyetli bir Potemkin değerlendirmesi sunduğunu söyleyebilirim. Birinci sınıf bir biyografi okuyacaksınız.” Dr. Douglas Smith, Amazon “Büyük Katerina ve Potemkin, bana yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Kim ne derse desin yılın kitabı!” Alain de Botton, Sunday Telegraph “Simon Sebag Montefiore, inanılmaz bir öyküyü son derece mahir bir şekilde aktarıyor. Bence Potemkin’in abartılı kişiliğinden ve çevresindeki maceraperestlerden de keyif alıyor. Rus siyasetini, diplomasisini, saray komplolarını ve emperyal hedeflerini çok iyi biliyor. St. Petersburg, Viyana, Berlin ve İstanbul dörtgeninde gelişen tarihî olayları ele alış tarzı enfes. Potemkin ve Katerina ilişkisini en ince detaylarına kadar irdeliyor. Sarayın günlük hayatını etkileyici şekilde dile getirmiş. Böylesi çetrefil bir tarihsel dönem, ancak bu kadar berrak bir şekilde anlatılabilirdi.” Adam Zamoyski, The Times “Montefiore, Rus tarihini kendi tanıklarının gözünden görmüş...” The Wall Street Journal “Sürükleyici bir çalışma. Simon Sebag Montefiore çok yetenekli bir hikâyeci.” The Washington Post “Anıtsal bir yapıt... İnce bir işçilik... Baş döndürücü bir perspektif.” The New York Times Book Review “Muhteşem bir tarih kitabı!” Jeremy Paxman, Start the Week “Büyük bir titizlikle ve olağanüstü bir coşkuyla arşivleri tarayan Montefiore, bugüne kadar neredeyse unutulmuş bir şahsiyetin Rus ve dünya tarihindeki yerini çok net ifadelerle yeniden belirlemiş.” Nigel Jones, Sunday Express “Birazdan kapsamlı ve çok güzel yazılmış bir biyografi okuyacaksınız… Montefiore kıskanç komploculardan, aristokrat metreslerden, züppelerden, diplomatlardan ve maceracılardan oluşan yardımcı oyuncuları da ayrıntılarıyla ele almış.” Christopher Hudson, Daily Mail “Muhteşem yazılmış bir yaşam öyküsü; insanı şaşırtmayı başaran bir kitap. Sadece Potemkin’i ve kariyerini tarihsel bilinmezliğinden kurtarmakla kalmıyor, on sekizinci yüzyılın aristokrat Rusya’sını da tüm yönleriyle canlandırıyor…” Anne Applebaum, Sunday Telegraph “Bu kitabı tanımlayacak tek bir sözcük var: Görkemli!” Andrew Roberts, Daily Telegraph “Büyük Katerina ve Potemkin, modern tarihin en büyük aşk hikâyelerinden birinin öyküsü… Bu muhteşem biyografi, Potemkin’in kişiliğindeki çelişkileri de çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor…” Petronella Wyatt, Independent “Yalnızca Rusya’nın değil, dönemin dünya siyasetini dönüştüren II. Katerina ile Potemkin arasındaki aşk ve siyaset ilişkisini, mevcut tüm kaynakları büyük bir titizlikle inceleyerek aktaran Montefiore’nin kitabı okunmaya değer.” Nikolai Tolstoy, Literary Review “Muhteşem… Montefiore’nin kahramanı adına yaptığı tutkulu ve ciddi düzeltmeler bu kitabın harika yönlerinin sadece birini oluşturuyor. Rus arşivlerinde kapsamlı bir araştırma gerektiren bu kitap ciddi bir çalışmanın ürünü… Nefis bir biyografi!” Frank McLynn, Financial Times “Kışkırtıcı… Sebag Montefiore, Potemkin’in kariyerini anlatırken hayranlık verici bir şekilde boyutlarını ve hırsını yakalamayı başarıyor.” Stella Tillyard, Mail on Sunday “Sürükleyici ve adamakıllı araştırılmış bir yaşam öyküsü… Büyük Katerina ve Potemkin, romancıların neden sık sık biyografi yazmaya yöneldiğini anlamayı kolaylaştırıyor.” Peter Nasmyth, TLS “Büyük Katerina ve Potemkin, harika bir kitap. İki yüzyıl boyunca, bu kükreyen dev adam ya yok sayıldı ya da yanlış tanıtıldı. Şimdi Sebag Montefiore Rusya’nın en büyük serüvencisinin yanardöner ruhunu yakalayan bir kitap yazmış.” Amanda Foreman “Çok derin bir araştırmadan nasıl sürükleyici bir eser yaratılabileceğinin bir örneği.” New Statesman “Eksiksiz araştırılmış, güzel yazılmış ve hoş sunulmuş bu kitap, bizi bütün Rusların en efsanevisinin, bir savaş kahramanının, mükemmel bir politikacının, ileriyi gören bir adamın ve Büyük Katerina’nın sevgilisinin renkli hayatında dolaştırıyor.” Simon Heffer, Daily Mail “Bu aşkların en Rus’u, yerinde duramayan ve karşı konulmaz öznesine uygun bir coşku ve bilgiyle yazılmış.” Hywel Williams, The Oldie “Sebag Montefiore rahatça okunuyor ve ilgi uyandırıyor. Büyük Katerina ve Potemkin, yazılması gerektiği gibi yazılmış bir tarihtir.” Brian Morton, Sunday Herald “Büyük bir şevkle yazılmış… ciddi bir kaynak taramasının ürünü… Montefiore’nin anlatısı, II. Katerina ile Potemkin’in hikâyesine yeni bir soluk getiriyor. Yazar, okurunun dehayı takdir etmesini ve saçmalıkları bağışlamasını sağlıyor.” Lindsey Hughes, Rossica “Onlar nasıl detaylar, nasıl işlenmiş böyle; ya anlatım, anlatımdaki şu inceliğe bakar mısınız? Enfes!” Antony Beevor, Yılın Kitabı, Independent Weekend Review “Muhteşem yazılmış bir yaşam öyküsü, insanı pek çok şekilde şaşırtmayı başaran bir kitap.” Sunday Telegraph
Aynur Onur Çifçi
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Resmî kaynaklara göre Kore Savaşı süresince Kuzey Kore ve Çin kuvvetleri tarafından esir edilen 7,190 Amerikan askerinin yaklaşık %38’i, 1,148 İngiliz askerinin ise %15’i esir kamplarında öldü. Yine, Amerikalı esirlerin %15’i ve İngiliz esirlerin %12’si düşmanla iş birliği yaparken, savaş sonunda 21 Amerikalı ve 1 İngiliz asker düşmana iltica etti. Buna karşın, aynı esir kamplarında yaşayan 244 Türk esir arasında kampta ölen ya da savaş sonunda düşmana iltica eden olmadı. 244 Türk esirin bu başarısı Batı dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. ABD Ordusu Kore’deki Türk esaret deneyimi üzerine bir akademik araştırma yaptırmış, bu araştırmadan elde edilen bulgular ABD Ordusu’nun bugün halen kullandığı muharebe ve esarete yönelik davranış ilkeleri rehberinin oluşturmasında emsal teşkil etti. Ne var ki, Kore Savaşı’nın ardından Batı’da yayınlanan çok sayıda kitap ve makale ABD Ordusu’nun Türk esirler hakkındaki bulgularını tahrif etmiştir. Türk esirler hakkında İngilizce yapılan yayınlar Kore’de tutsak olan 244 Türk askerinin gösterdikleri üstün esaret performansını onların “profesyonel” ve “elit” askerler oldukları gibi mesnetsiz bir iddia ile açıklamaya çalışmışlardır. Bu görüş, günümüze kadar, Kore’deki esirler ile ilgili literatüre hâkim olmuştur. Askerî antropolog Aynur Onur Çifci Ben Türk adını verdiği bu çalışmasında Türk, Amerikan ve İngiliz arşivlerinden elde ettiği askerî belgelere, esir olan Türk askerlerle yaptığı mülakatlara ve ailelerinden temin ettiği şimdiye değin yayınlanmamış notlara dayanarak Kore’deki 244 Türk esirini ve onların esaret hayatları hakkındaki gerçekleri ele almakta, kamplarda nasıl hayata tutunduklarını ve düşmanın komünist propagandasına nasıl mukavemet gösterdiklerini ilk defa bu kadar detaylı gün yüzüne çıkarmaktadır.
Nessa Carey
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim

Biz insanlar binlerce yıl önce bazı bitki ve hayvan türlerini evcilleştirmeye girişerek uygarlığın temelini attık. Evcilleştirirken aslında bu canlı türlerinin "genleriyle oynadık". Önce uygun bireyleri seçip çiftleştirerek, daha çok tane veren buğday başakları, daha çok süt veren koyunlar elde ettik, kurdu köpeğe dönüştürdük. Daha sonra modern bilim sayesinde bu canlıların genetik şifrelerine doğrudan müdahale etmeye başladık. Bugünse insan sağlığına zararlı olabilecek bu genetiği değiştirme tekniklerinin yerine "gen düzenleme" adı verilen güvenilir tekniği kullanıyoruz. Bu teknik sayesinde, besin kaynağımız olan bitki ve hayvan türlerini ıslah ediyor; genetik hastalıkları iyileştiriyor; zararlı bitki ve hayvan türleriyle mücadele ediyoruz. Yaşamın Şifresini Değiştirmek "genetikle oynama" konusunda aklınıza takılan tüm soruları yanıtlayacak. "Carey'nin [gen düzenlemenin] potansiyel uygulama alanlarını inceleyişi oldukça öğretici. Odaklanmayı ihmal etmeden yepyeni bir dünyanın şipşak fotoğrafını çekiyor." -Nature (Tanıtım Bülteninden)
Memduh Karakullukçu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Genel Bilgi

Elinizdeki kitabın konusu, iki emekli diplomatın devlet hizmetinde geçirdikleri kırk yıla yakın sürede biriktirdikleri yaşanmışlıklar ve bun-lardan hareketle ortaya koydukları gözlemlerden oluşuyor. Bu gözlemler, teknoloji, ekonomi ve güvenlik ara kesitinde uzmanlaşmış ve önde gelen uluslararası düşünce kuruluşlarında bu konuda birçok oturuma katılmış ve yönetmiş moderatörümüzün sorularına verdikleri yanıtlarla kelimelere dökülüyor. Bu kapsamlı sohbet, tanınmış bir sanatçımızın değerler konusundaki katkılarıyla daha da zenginleşiyor. Gündelik siyasetin dışında yazılan bu kitapta yazarlar, 1900’lerden 2010’lara uzanan zaman diliminden ve burada biriktirdikleri gözlemlerinden yola çıkarak, yakın ve uzak gelecekteki dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Yazarların bu kitap etrafında buluşması, 21. yy’ın ilk çeyreğinde dünyanın siyaseti, ekonomiyi, güvenliği ve çevreyi kapsayan çoklu bir belirsizlikle karşı karşıya kalması oldu. Bu krizin bilim ve teknolojideki köklü değişimle ve beraberinde gelen umutlarla aynı zamanda yaşanması tabloyu daha da karmaşıklaştırıyor. Yazarlar bu değişimi ve süreçte yaşanacak değerler ile çıkarlar dengesinin muhtemel evrimini değerlendiriyorlar. 21.yy dünyasında bizleri bekleyen gelişmeler, tehditler ve fırsatlar hakkında bir fikir edinme ihtiyacı duyan okuyuculara, gündelik bir dille, tartışmaya açık bilgi ve düşünce öğeleri sunan bu kitap, akademik bir eser, bir araştır-ma, siyasi bir belge, bir parti programı, bir yol haritası veya herhangi bir ideolojinin savunucusu değil; teleksten kuantum bilgisayarlara, Kıbrıs’tan Crispr’a, bir insan ömrüne sığmış geçmiş ve gelecek büyük değişimlerin, tecrübeler ışığında değerlendirildiği bir arayışın izdüşümü. (Tanıtım Bülteninden)
Ali Eriç
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Gezi

Bir gezgin, bir Lando, bir dünya, 131,969 km, 1137 gün; Patagonya'nın en güneyi, Sibirya'nın en doğusu, Alaska'nın en kuzeyi, Kuzey Amerika'nın en batısı, Afrika'nın dibi… İstanbul'dan İstanbul'a bir dünya seyahati.. Ali Eriç, bir bahar sabahı İstanbul'dan kendi aracıyla tek başına, doğuya doğru yola çıktı, Asya'nın steplerini, Alaska'nın buzullarını, Patagonya'nın adacıklarını, Afrika'nın çöllerini ve Avrupa'nın kırlarını aşıp yeniden İstanbul'a ulaştı. Bu kitap, Türk plakalı bir araçla yapılmış dünya seyahatinin hikâyesini anlatıyor. Her türlü zorluğu ve sıkıntısıyla, bütün keyifleri ve eğlencesiyle yollarda olmanın, başka coğrafyaları tanımanın, hepimize ait ama bir türlü paylaşamadığımız şu koca dünyayı keşfetmenin tek kişilik macerasını sunuyor (Tanıtım Bülteninden)
Elfriede Jelinek
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Feminist şair, oyun yazarı, çevirmen ve romancı Elfriede Jelinek, kalabalık korkusu ve sosyal fobisi nedeniyle 2004 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya bizzat gidememiş ama törende gösterilmesi için kaydedilen videoda, nota sehpasından okuduğu konuşmasında "Lisan bazen kazara bulur yolunu ama yoldan çıkmaz," demişti. Jelinek, Avusturyalı yönetmen Michael Haneke'nin sinemaya da uyarladığı Piyanist'te annesiyle yaşayan, cinselliği bastırılmış piyano öğretmeni Erika Kohut'u anlatıyor. Küçüklüğünde bir müzik dâhisi olduğu düşünülen Erika artık otuzlarının sonunda, hâlâ annesiyle beraber yaşıyor ve Viyana Konservatuarı'nda piyano öğretmenliği yapıyor. Annesiyle aynı yatağı bile paylaşan bu kadın, ona ilgi duyduğunu anladığı öğrencilerinden biriyle başladığı sadomazoşist ilişki sayesinde, içindeki tüm saklı arzuları birden serbest bırakacak. Şiddet, haz ve aşk birbirine karışacak. Elfriede Jelinek'in en bilinen romanı Piyanist, müziği dinlenmeyip susturulan bedene, kadın ile erkeğin toplumsal rollerine dair tabu yıkan, sarsıcı bir başyapıt. "İnsanın kanını donduracak kadar baş döndürücü bir eser." –Walter Abish "Piyanist, bir anne ile kızının, bir sanatçı ile âşığın zekice, sivri dilli, muhteşem bir portresi." –John Hawkes "Jelinek'le ilgili insanı ele geçiren asıl şey, yanlış mutluluk fikirlerinden ibaret bir dünyanın içine böyle isabetli ve keskin biçimde girebilmesi." –Frankfurter Rundschau (Tanıtım Bülteninden)
Lizzie O'Shea
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Genel Bilgi

Aynı zamanda çok iyi bir yazar olan hukukçu Lizzie O’Shea’ye göre, teknolojiyi anlamanın anahtarı gelecekte değil geçmişte. Geleceğin Tarihleri bunu savunuyor ve bizi dijital çağın pratik ve devrimci olanaklarını keşfetmeye davet ediyor: İnternet bugün teknoloji devleri tarafından hangi amaçlarla kullanılıyor? Sanal âlemin bizi gözetlemesi, hakkımızda veri toplaması ve bu verilerle yalnızca pazarlamacılığın değil, devletlerin denetim tekniklerinin de geliştirilmesi karşısında ne yapabiliriz? Daha da önemlisi, sürekli gelişen dijital teknolojiyi kamu yararına kullanmak mümkün mü, nasıl? O’Shea yeniliğin kaynağında kapitalist hayal tacirlerinin aksine, yalnızca bireysel çıkarları görmüyor; kâr hırsından uzak kolektif çabaların dijital alanın ortaya çıkışında oynadığı rolü de hatırlatıyor. Günümüzün teknoloji CEO’larının ufuksuzluğa ve bayat bir ütopyacılığa saplanmış toplum tasavvurları yerine Paris Komünü’nün bize internet etiği hakkında neler söyleyebileceğini soruyor. Dijital alanı demokratikleştirmek için Karl Marx’ın yanı sıra Thomas Paine ile Frantz Fanon’un devrimci çalışmalarında ilham kaynakları buluyor. Teknoloji sermayedarlarının “kendi suretlerinde yaratmak” istedikleri internet dünyasının karşısına potansiyel özgürlük olanaklarını çıkarıyor. Kısacası Geleceğin Tarihleri, olduğu gibi kabul etmeye meyilli olduğumuz bu dünya karşısında, bizi düşünmeye ve başka bir gelecek kurmaya çağırıyor. (Tanıtım Bülteninden)
Carl-Johan Vallgren
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

On dokuzuncu yüzyılın başlarında, filozof Kant'ın da doğum yeri olan Königsberg'deki bir genelevde bir hilkat garibesi doğar. Doğarken annesinin ölümüne sebep olan bu canavarımsı yaratık sağır, dilsiz ve ürkütücü bir şekilsizliktedir. Ne var ki çok gizli bir yeteneğe de sahiptir: İnsanların zihnini okur, kalplerinin en derininde olup biteni bilir. Herkül adı verilen bu bebeğe hayatın bahşettiği en büyük armağan, onunla aynı gün genelevde dünyaya gelen güzeller güzeli Henriette Vogel ile birbirlerine duydukları kopmaz aşktır. Ama içinde yaşadıkları dünya "tahmin edebileceğiniz gibi" böyle bir aşkı kaldıramaz, âşıklar birbirlerinden uzağa savrulurlar. Yeteneği başına bela olan, çetin düşmanlar edinen Herkül, on dokuzuncu yüzyıl boyunca aşkının peşinde Avrupa'yı bir ucundan diğerine dolaşır. Tımarhaneler, ucube sirkleri ve manastırların içinden geçerken, dönemin yüksek kurumlarındaki mühim şahısların içyüzüne tanık olur, dehşete kapılır: Gözlerimizin önündeki, kan, hırs ve toplumsal baskıyla, çürüme ve kutsalın kötüye kullanılmasıyla dolu bir tarihtir. İnsan olmanın anlamını sorgularız kahramanımızla birlikte, ama her şey bir yana, garip de olsa sarsılmaz bir aşk öyküsüdür dinlediğimiz. Güzel ve çirkin, saygın ve alçak, yüce ve düşük gibi kavramlarımızı yerinden oynatan, aşkın, nefretin ve duyguların gücünü vurgulayan Carl-Johan Vallgren'in bu müthiş romanı, günümüz İsveç edebiyatının öndegelen yapıtlarından biri. Yazarına İsveç'in en önemli ödülü olan August başta olmak üzere sayısız ödül kazandıran ve çok sayıda dünya diline çevrilen kitap şimdi Türkçede...
Kübra Nur
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

''Bencde Leylan'', dedi kibirli burnunu biraz daha havaya kaldırarak.Kendini daha iyi tanıtmak için başka kelimeler aradı. Ama adı dışında benliğine ait olduğundan emin olduğu bir şey kalmamıştı sanki. Bulamadı.''Asla senin yanına yakışmak gibi bir çabam olmayacağından emin olabilirsin!'' dedi sonunda. Ardından Cesuru'un yüzüne bile bakmadan arkasına döndü, öfkeli adımlarla toprağı ezerek arabaya yürüdü. Sinirle attığı her adım altında ki kurak toprağa ayak izini kazırken,Cesur'un şaşkın bakışları onu takip ediyordu...
Angel Esteban
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat

Robert Burton, kendi ölüm tarihini saptamıştı. Lewis Carroll, hem kütüphaneci hem fotoğrafçı hem de kuklacıydı. Kuklaların kendi kendine hareket edebilecekleri bir düzenek hazırlamıştı. Menéndez Pelaya, gözlerinden biriyle sağ, diğeriyle sol sayfayı aynı anda okuyabiliyordu. Angel Esteban, Yazar ve Cenneti’nde edebiyata ve kitaplara düşkün olanların hep merak ettikleri bir dünyayı sonuna kadar açarak; bize yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor... Mario Vargas Llosa’nın önsözüyle.. (Tanıtım Bülteninden)
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Sıradan bir Osmanlıailesinin bile özel yaşamıkutsal bir sır gibidir. Yabancı erkeklerin girmesine izinverilmeyen, kadınların yaşadığı harem her ailenin namusu,kutsal bir köşesidir. "Zevce" anlamını da taşıyan ve aslı Arapçaya dayanan "harem", "kutsal" lığın ve mahremiyetin simgesidir.
Canset Yıldız - Dilek Korkmaz
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Kübra Nur
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Kübra Nur
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap

Sayfalar