Basit Katalog

Kitap türüne ait alt türler
Toplam 48593 sonuçtan 38861 - 38880 arası görüntüleniyor.
Cahit Sıtkı Tarancı
Derleyen: Asım Bezirci
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
176 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Aynur Özakdağ

Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğdu. İlkokulu orada, ortaokulu İstanbul'da Saint Joseph'te, liseyi Galatasaray'da okudu. Şiire lisede başladı. 1931'de Mülkiye Mektebi'ne yazıldı, bitirmeden ayrıldı. 1939'da Paris'e gitti, Science Politique'e girdi. İkinci Dünya savaşının çıkması üzerine yurda döndü. Askerliğini Edremit'te yaptı (1941-1943). Bir süre İstanbul'da babasının bürosunda çalıştı. Sonra Ankara'da Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmenlikle görevlendirildi. 1951'de evlendi. 1954 başında hastalandı. İki yıl tedavi gördü, ama iyileşemediğinden Viyana'ya gönderildi. 12 Ekim 1956'da toprağa verildi. 1946'da C.H.P. Şiir Yarışması'nda `Otuz Beş Yaş' adlı şiiriyle birincilik ödülünü kazandı. 1957'de Varlık dergisinin soruşturmasında yaşayan sanatçıların en beğenileni seçildi. Şiir kitapları: Ömrümde Sükut (1933), Otuz Beş Yaş (1946), Düşten Güzel (1952), Sonrası (1957). Bütün bu kitaplarını bir araya getirirken, kitaplarına girmemiş 35 şiirini de derleyip bir ciltte topladık. Bu kitap, şairin bütün şiirlerini kapsamaktadır.
Giacomo E. Carretto
Durdu KUNDAKÇI — Gülbende KURAY
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,27 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

ÖNSÖZ GİRİŞ Göçebe ve yerleşik halklar islâm dininin seçilişi Kutsal savaşlar Rum topraklarında I. BÖLÜM BİR İMPARATORLUK NASIL DOĞAR VE ÖLÜR? Anadolu'daki ideolojiler Yeni devletin temelleri Avrupalı rakipler Fetihler ve idari örgütlenmeler İktidar grupları Son meydan savaşları ? II. BÖLÜM DOĞUŞTAN YAYILMAYA imparatorluğun ikinci kez güçlenmesi Müslümanlar İstanbul'da Kapıkulları (İç oğlanlar) Viyana'dan Bağdat'a Garip ittifaklar, korkunç kehanetler Uzak ülkelerden Ekonomik ve sosyal sorunlar III. BÖLÜM YENİ DENGELER ARAYIŞI Yeni sosyal sınıflar Hıristiyanlıkta Sultanlar Harem kadınları Sadrazamların yetkisi Üçüncü Roma IV. BÖLÜM SOSYAL SINIFLAR VE AZINLIKLAR Bir uyum (adaptasyon) bunalımı Eski milletler Yeni milletler Asiller sürgünde Milliyetçilik hareketleri Asiler iktidarda Pantürkizm V. BÖLÜM YENİ TÜRKİYE'NİN İDEOLOJİLERİ Büyük Savaş Kurtuluş Savaşı Asya ile Avrupa arasındaki Marksizm "Ulusal bir sır" Kemalizm VI. BÖLÜM ATATÜRK'ÜN MİRASÇILARI İtalya ve Türkiye İkinci dünya savaşı İlk tepki Dinin yeniden doğuşu İkinci Cumhuriyet Solun dönüşü Yeni sağ Cumhuriyet Hak Partisi İktidarda İkinci askeri müdaheleye doğru Yetmişli yıllarda siyasi mücadele Aşırı uçlar Üçüncü Cumhuriyete doğru Bugünkü Türkiye
Gwen Cooper
Deniz Güreler
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
479 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Lale Onur

“Cesur ve kararlı bir kedi olan Homeros’un kimi zaman neşelendirecek, kimi zaman hüzünlendirecek sevgi dolu hayat hikâyesi.”
Fuzuli Bayat
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,33 MB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Şamanlar hakkında söylenen efsanelerden ve Şamanların dua-alkış’larından, Şamanlık hakkındaki binlerce ilmî kitap ve makalelerden yola çıkılarak yazıldı. Tarihî süreç, icra ortamı sosyal yapı ve antropolojik olgu bir arada yürütüldü. Şamanlığın felsefî-ontolojik ve sosyal-epistemolojik temelleri ortaya konulmağa çalışıldı. Şaman büyücü mü, sihirbaz mı, "medecin-man"=otacı mı, kült ve âyin yöneticisi bir tür kâhin yahut papaz mı? Kendi kimseye benzemez ve kimse de kendisine benzemez, bir takım gizli güçlerin sahibi olduğuna inanılan ve "ruhların ağzı ile konuşan" bu "farklı kişi"nin şahsiyeti hakkında en derli toplu bilgileri ve Şamanlığın Türk kültüründeki günümüze kadar süregelen izlerini bu eserde bulacaksınız.
İsmet Binark
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

Ermeni Tarihinin Kısa Özeti ve Tarih Boyunca Türk - Ermeni Münasebetleri, Osmanlı Devleti İdaresinde Ermeniler, Ermeni Meselesi ve Bununla İlgili Olarak Batılı Devletlerin Politikaları, Ermeni Meselesini Hazırlayan Sebepler, Ermeni Komiteleri, İsyanlar ve Terör Olayları, Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ve Arşiv Belgelerine Göre 1906 - 1922 Yılları Arasında Ermeniler'in Türklere Yaptıkları Mezalim, Sevk (Tehcir) Kararı ve Uygulaması, Lozan Konferansı'nda Ermeni Meselesi, Günümüzde Ermeni Terörü ve Asılsız Ermeni İddiaları
Füsun Alacapınar
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,50 MB
Eser Türü: Kitap

Genellikle sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersi için toplanan örnek olaylardan oluşan kitap, eğitim dizgemizde bir eksikliği gidermeye çalışıyor. Örnek olay konusunda ülkemizde sıkıntı çekilmediğini yalnızca bunların derlenip eğitimde kullanılabilir hale getirilmesi gerektiği konusunda da uyarıcı bir özelliğe sahip.
İzzet Öztoprak
Bitirildi
metin - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

Tarımın Genel Görüntüsü, Atatürk, Toprak ve Tarım, Atatürk Orman Çiftliği Arazilerinin Satın Alınması ve Mali Kaynağı, Atatürk Orman Çiftliği'nin Kuruluşu ve Yapılanması, Atatürk'ün Orman Çiftliği'nin Faaliyetleri, Hazineye Hediye ve Sonrası...
Zekeriya Türkmen
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
848,50 KB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

Önsöz Summary Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması ve Yıldırım Ordular Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşanın Mütarekeye Karşı Tutum ve Davranışları II. Bölüm Mondros Mütarekesi’nden Sonra Ülkenin Genel Durumu ve Osmanlı Ordusunda Müfettişlik Teşkilatına Geçiş III. Bölüm Mustafa Kemal Paşanın IX. Ordu (III: Ordu) Kıt’aları Müfettişliğine Atanması ve Bunu Takip Eden Dönemde Meydana Gelen Gelişmeler IV. Bölüm Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a Hareketi ve Müfettişlik Bölgesindeki Faaliyetleri V. Bölüm Ordu Müfettişliklerinin Kaldırılması ve Mustafa Kemal Paşanın İstanbul Hükümetleriyle İlişkileri
Afif Erzen
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
139,45 KB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

10 Ekim 2003 - 17 Ocak 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve M.Ö. 9. ve 6. yüzyıllar arasında Van Gölü çevresinde yaşamış Urartu Krallığı ile ilgili Türkiye'de açılacak ilk sergi özelliğine sahip bulunan Urartu: Savaş ve Estetik etkinliği, arkeolojik eserler dışında birçok görsel/işitsel malzeme ve hikâyeyle Doğu'nun bu güçlü uygarlığını tüm yönleriyle, yaşamayı sürdüren taraflarıyla yansıtmayı amaçlıyor
Hikmet Özdemir
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
309,87 KB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

İlk kez açıklanan belgeler ve göçün bilinmeyen yönleri… Bu kitap, Dünya Savaşı'nın ağır koşulları altında yeni iskân bölgesi olarak belirlenen Suriye'de Bahriye Nâzırı Cemal Paşa'nın, olağanüstü insani yardım projeleriyle Ermeni göçmenleri kucaklamasının öyküsüdür. Bölgede savaş altında gerçekleştirilen bu insani yardımlar, Dünya Savaşı'nın üçüncü ve son yılında 4. Ordu'nun İngiliz güçleri karşısında üst üste yenilgiler alarak önce Kudüs ve ardından Şam ve Halep'i de terk etmek zorunda kalmasına kadar aralıksız üç yıl boyunca sürdürülmüştür. Prof. Özdemir'in bu titiz araştırması, acımasız savaş propagandalarıyla karartılmış bir dönemin gün ışığına çıkarılmış belgeleriyle bir bakıma tarihin yeniden yazımıdır.
Yusuf Sarınay, Hamit Pehlivanlı, Abdullah Saydam
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
315,22 KB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir

ÖNSÖZ 1. Pontus Meselsi ve Yunanistan'ın Politikası (Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay) 2. Tarihi Perspektif İçerisinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri (Yrd. Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı) 3. Kurtuluş Savaşı'nda Trabzın'a Yönelik Ermeni - Rum Tehdidi (Yrd. Doç. Dr. Abdullah Saydam
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
829,87 KB
Eser Türü: Kitap

Bu kitap Açık Öğretim Lisesi ve Teknik Liseler, 1/2. dönem için Kimya ders Kitabıdır.
MUZAFFER ENDER
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
204,99 KB
Eser Türü: Kitap

Bu kitaptaki parçalar, hem Türkçe'leştirilmiş bu eserlerden, hem de ATATÜRK'ün ölümsüzlüğe girişinden bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış yazı ve beyanatlardan, bazı hâtıralardan, O'nun şahsiyetini ortaya koyabilecek nitelikte olanlar arasından özenle derlenmiştir
Friedrich Engels
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
22,67 KB
Eser Türü: Kitap

Komünizm nedir? Proletarya nedir?
Sandra Field
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
71,49 KB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan: Kitapsevenler

Marnie,yıllar önce bebeğini zorla evlatlık verilmesine,annesinin tehdidi sonucu göz yummak zorunda kalmıştı. On üç yıl sonra,Marnie,küçük kızı Kit'i bulmasını sağlayacak önemli bir ipucuna rastladı. Bu ipucu onu aynı zamanda Kit'in üvey babası Cal Huntingdon'a da götürecekti. Marnie ve muhteşem dul arasında büyük bir çekim oluşmuştu,fakat Cal,Marnie'yi yalnızca,yatağında istediğini net bir biçimde ortaya koymuştu. Marnie'ye,kızının annesi olarak değil de yalnızca metresi olarak sahip olabilecek miydi?
Samed Behrengi
Prof. Dr. Mehmet Kanarı
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
114,91 KB
Eser Türü: Kitap

Azeri masalları
Diana Palmer
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
75,92 KB
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tarayan: Kitap Sevenler

"Ve Alice, hiç beklemediği bir çabukluk ve sıcaklıkla kucaklanıp, öpülüverdi. Bir an onun dudakları arasında eriyip gitti. Bu sıcak olduğu kadar, sert de bir öpüşmeydi ve Alice hayatında ilk defa, bir erkekle olduğu yerde, hemen sevişmek istiyordu. Atıştırmaya başlayan yağmurun altında kendini ona bırakıverdi. Göğüslerini arzuyla ona yaslamış, onun kokusunu içine çekiyordu. Bu kokuyu hafızasına yerleştirdi. Onun tıraş losyonunu ve kahve kokusunu artık unutmayacaktı..." (Kitaplar)
Zafer Toprak
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
246,00 KB
Eser Türü: Kitap
Necmettin B Muhammed
İbrahim Tozlu
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
333,87 KB
Eser Türü: Kitap
İmam-ı Gazali
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
251,07 KB
Eser Türü: Kitap

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam da peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), pak ailesine, ashabına ve bütün peygamberlere olsun. İmam Gazali (rh.a), ömrünün son iki yılında kaleme aldığı bu değerli eserini cennet yoluna sülûk eden her müslümana yardımcı olmak amacıyla hazırladığını belirtir. Resulullah (s.a.v.)'in de buyurduğu gibi, cennete giden yol insanın hoşlanmadığı şeylerle doludur. ... (Önsöz'den)

Sayfalar