4000 Yıllık Düşünce, Sanat ve Bilim Tarihinin Klasik Yapıtları Üzerine Eleştirel İnceleme

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Orhan Hançerlioğlu
Çevirmeni: 
insan sesi mp3
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Elena Kaner
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
33:36:59
Remzi Kitabevi
16. Baskı
İstanbul
2010
429 Sayfa
ISBN: 
Alındığı Kurum: 
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı(TÜRGÖK)
Eser Boyutu: 
810 MB
Konusu: 
İlkel toplumların metafizik düşünce sistemlerinden modern toplumların ticari yapısına, antik çağların düşünürlerinden günümüz filozoflarına, ilk tarihi yazılı eserlerden geçtiğimiz yüzyılın bilimadamlarına kadar her türlü fikrî yapıyı felsefenin yöntemleri ve mantığı ile inceleyen Orhan Hançerlioğlu çok önemli bir eser hazırlamış... Yazar; İlk insanların yaşam standartını zorlayan şartların evrilmesi ne gibi değişikliklere yol açtı, bu değişiklikler ne gibi toplumsal yapıların kurulmasını zorunlu kıldı, bu zorunluluklar ne gibi yasalar yapılmasına neden oldu gibi çok karmaşık bir konuyu ele alıp tek tek çözümlüyor...
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 22 Ocak, 2013