İdare Hukuku Ders Notları

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Fatih Kırışık
Çevirmeni: 
insan sesi mp3
Türkçe
21 Ayrım
06:27:58
444 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Seslendiren: 
Serap Kocaoğlu
Detay Yayıncılık
3. Baskı
Ankara
2013
220 Sayfa
978-605-5437-10-7
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Sosyal Bilimler alanı ile sayısal bilimler alanı bazı yönlerden farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık özellikle gerçekler ve doğruların sayısı göz önüne alındığında ortaya çıkmaktadır. Kesin ve tartışılmaz bilgiler olarak tanımlanan gerçekler sayısal bilimler alanında oldukça fazla iken, sosyal bilimler alanında evrene, dünyaya ya da somut olaylara yönelik, anlama ve açıklama tarzlarına göre değişen doğruların sayısı daha yüksektir. Bu durum İdare Hukuku alanında da, öğretide belli konularda farklı değerlendirmeleri ortaya çıkarmaktadır. Bu farklılıklara bakarken özellikle öğrencilerin faydasına olması açısından ÖSYM’nin sınavlarında benimsediği doğruları esas aldık. Tabi ki aksine görüşlerimizi de “kanaatimizce” ibaresini koyarak açıklamaya çalıştık. İçerik 1. Bölüm: İdare Hukukunun Temel İlke ve Kavramları 2. Bölüm: İdari İşlemlerin Hukuki Rejimi 3. Bölüm: İdarenin Yetkileri 4. Bölüm: Kamu Hizmeti 5. Bölüm: Kolluk 6. Bölüm: İdarenin Sorumluluğu 7. Bölüm: İdari Usul 8. Bölüm: Bilgi Edinme Hakkı 9. Bölüm: Türkiye’nin İdari Yapısı
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 1970