Risale Okumaları

Talep Alındı
Yazar: 
Metin Karabaşoğlu
Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
0. Baskı
0 Sayfa
Konusu: 
Risale Okumaları, ciddi nazarların ciddiyetle Risale'ye yönelmelerine; keza, onu zaten okuyor olanların daha bir dikkatle Risalei Nur'a bakmalarına vesile olabilirse, maksadına ulaşmış olacaktır. Yoksa, bu kitap Risale'ye hakkını veren bir çalışma değildir. Dahası, Risalei Nur'la şu veya bu derece ilgili sair çalışmaların dahi Risalei Nur'a hakkını layıkınca verdiğini söylemek de mümkün değildir. Bu yolun sonuna ulaşılmış değil; daha henüz başına gelinmiştir. Risalei Nur, birilerinin zannettiği gibi aşılmayı değil, açılmayı beklemektedir.