İntibah

Bitirildi
Yazar: 
Namık Kemal
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Rıhtım Yayınları
İstanbul
160 Sayfa
ISBN: 
978-605-9980-28-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
212,74 KB
Konusu: 
Gerçekçi bir dille yazılmış olan "İntibah", Namık Kemal'in (1840-1888) iki romanından biridir. Aşırı korumacı bir aile tarafından yetiştirilen bir delikanlının yaşamın zorluklarıyla başa çıkamaması ve gerçek dünyaya uyum sağlayamaması romanın ana konusunu oluşturur. Roman akıcı bir anlatıma sahiptir. Yaşanan olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyamayan, pek düşün-meden ani kararlar veren delikanlı, hem kendisinin hem de sevdiklerinin hayatını mahvedecektir. "Son pişmanlık fayda etmez" şeklinde özetlenebilecek olan olaylar dizisi, dönemin yaşam tarzı, alışkanlıkları ve artık günümüzde geçerliliği kalmamış sosyal düzen içerisinde anlatılır. Uyanış anlamına gelen "İntibah", gerek yazıldığı dönemle, gerek dönemin edebiyat anlayışıyla ilgili fikirler vermesi bakımından önemlidir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 4 Mart, 2016
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 4 Mart, 2016