Hüzün Hastalığı

Bitirildi
Yazar: 
Kemal Sayar
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Temas yayıncılık
2012
ISBN: 
978-605-08-0417-1
Alındığı Kurum: 
Merve Karakol
Eser Boyutu: 
397,05 KB
Konusu: 
"Hayatın tıbbileştirildiği bir çağda yaşıyoruz. İnsanla ilgili olan herşey bir el çabukluğuyla tıbbın hükümranlık alanına sokuluveriyor. Bu şekilde hayat, yaşanması gereken birşey olmaktan çıkarılıp tedavi edilmesi gereken birşeye dönüştürülüyor" diyor Kemal Sayar. "İnsanın ruh dünyası' nın da bu süreçten nasibini aldığını belirtiyor ve 'hüzün' karşısındaki modern duruşu bunun bir örneği olarak irdeliyor. Oysa hüzün, ne bir 'hastalık' ter, ne de bizatihi bir 'hastalık belirtisi.' Bilakis, "Hüzün, bizi iç dünyamızın daha önce keşfetmediğimiz ayrıntılarıyla buluşturabilir. Onu bir misafir gibi kabul etmek gerekir."
Talep Tarihi: 
Cuma, 4 Mart, 2016
Tarayan: 
Merve Karak9ol
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 4 Mart, 2016