Dan Brown Süleyman’ın Anahtarı ve Şifreleri

Bitirildi
Yazar: 
Greg Taylor
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Alındığı Kurum: 
Merve Karakol
Eser Boyutu: 
253,68 KB
Konusu: 
Dan Brown başarıyı sadece umdu mu, yoksa bunu planladı mı? Sorulmaya değer bir soru. Da Vinci Şifresİ’nin ilk çıkışı cepheden taarruzun yayıncılıktaki karşılığı oldu. Brown’ın yayıncısı Doubleday, kitabın yaklaşık 10.000 adet ücretsiz kopyasını, etkili eleştirmenlere ve büyük kitabevle-rine önceden gönderdi. O dönemde Bı*own’m sadece orta karar başanlı bir yazar olduğu düşünüldüğünde, bu çok büyük bir yatırım riskiydi. Bedava gönderilen kitap sayısı, Brown'm önceki üç kitabının toplam satış rakamının yarısı kadardı. Ancak bu cesur hareket, önceden yapılan eleştirilerin yarattığı sözlü kampanya ile birleştiğinde, karşılığım alarak, kitabın derin başarısını garantiledi. Ayrıca, Dan Bown’ın Da Vinci Şifresi’ni birlikte pazara sunulacak bir serinin ilki olarak planladığı artık açıktır. Kitabın Amerika baskısının kapağında, bir sonraki kitabın konusuna ilişkin bazı şifreler bulmak mümkündür. Kodlanmış mesajlar ilk bakışta okuyucular için karmaşık ve belirsizdi. Daha sonra Dan Brown bir röportajı sırasında, gelecek romanının konusu hakkında ipuçlarının Da Vinci Şifresİ’nin kapağında bulunduğunu duyurduğunda, bu karmaşıklığın ve belirsizliğin nedeni anlaşıldı. Kısa süre İçinde Dan Brown’ın resmi internet sitesi "Şifreyi Açığa Çıkar: Gizem Gözlerinin Önünde Saklanıyor" başlıklı bir yarışma başlattı. Kazanana Paris seyahati vaat eden internet daveti şu sözlerle başlıyor: Da Vinci Şifresİ’nin sadık okuru hoş geldin. Leonardo, sırlan göz önüne saklamayı seven tanınmış bir hilebazdı... Bunun için çoğunlukla eserlerini kullanırdı. Tıpkı Leonardo’nun sanatının içine sakladığı sırlar gibi artık senin t için de gizlenmiş bir dizi şifre var. Da Vinci Şif-resi’nin kapağına gizlenmiş pek çok şifreli mesaj, Dan Brovvnin bir sonraki Robert Langdon romanının konusuna dair ipuçları veriyor.(2) Şifrelerin kitabın kapağına dahil edilmesi Brown ve yayıncısı lehine ustaca bir vuruş ve hayranlık uyandıran bir öngörü gösterisiydi. Duyurudan sonra yüz binlerce hayranı, Brown’ın İnternet sitesindeki yarışmasına katıldı ve sonuçlar forumlarda uzun uzadıya tartışıldı. Beklentiler doğrultusunda gelecek kitaba ilişkin işaretleri yavaş yavaş ortaya çıkaran Brown, neredeyse isterik denilecek bir katılım düzeyi yaratmayı başardı. Yayıncısı Stephen Rubin’in, gelecek romanın ismini basına sızdırması, hîkayenin New York Tİ-mes’da yer almasını garantilemeye yetti. (3) Hala duymamış olmanız ihtimaline karşı, yeni kitabın isminin Süleyman’ın Anahtarı olacağını ve 2006 yılının başında çıkmasının planlandığını söyleyelim. Gizemin Anlamini Bul Bu kitap Dan Brown’ın yazarlık ve pazarlama anlayışı temel alınarak yazıldı. İlk olarak, medyada ve web sitesindeki yorumlarına göz atarak, gelecek kitabının muhtemel konusuna İlişkin verdiği zekice ipuçlarını arayacağız. Daha sonra, Brown’m Da Vinci Şifresi kitabının kapağına ve ilgili web yarışmasına bıraktığı şifreleri araştırarak bu düşünce1 lerin bazılarını kesinleştirip anlamlarım yorumlayacağız. Son olarak da, Brown’ın kişisel simgeselliği (yazarlık stili ve kişisel tarihinin etkileri) üzerinde çalışarak, kitap daha raflara bile çıkmadan, olası hikaye örüntiisünü ve içindeki komploları öngörmeyi deneyeceğiz. Dan Brown’ın etkilendiklerine ve konu seçimine ilişkin temel fikrimiz oluştuktan sonra, onu daha iyi izleyebilecek, önceden araştırmamıza dahil etmediğimiz konular üzerinde ayrıntılı İncelemeler yapabileceğiz. Bütün detayları öngöremeyeceğimiz açık olduğu gibi (şüphesiz yanlış çıkan bazı tahminlerimiz de olacak) araştırmamıza almadığımız birçok konunun da Süleyman'ın Anahtarı’nda yer alacağından emin olabilirsiniz. .
Talep Tarihi: 
Salı, 19 Temmuz, 2016
Tarayan: 
Merve Karakol
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 19 Temmuz, 2016