4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı

Bitirildi
Yazar: 
Müşerref Yakışık
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Beta Basım Yayın
1. Baskı
İstanbul
2010
ISBN: 
978 - 605 - 377 - 272 - 9
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,37 MB
Konusu: 
Genel Olarak Zamanaşımı Zamanaşımı ve Islah Kıdem Tazminatında Zamanaşımı İhbar Tazminatında Zamanaşımı Kötüniyet Tazminatında Zamanaşımı Sendikacılık Tazminatında Zamanaşımı Ayrımcılık Tazminatında Zamanaşımı İş Güvencesinden Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımı İşverenin Gözetim Borcundan Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımı ücret Alacaklarında Zamanaşımı üçlü İş İlişkilerinde Zamanaşımı Zamanaşımının Durması, Kesilmesi ve Taraf İradelerinin Zamanaşımına Etkisi İlgili Yargıtay Kararları.
Talep Tarihi: 
Salı, 21 Kasım, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 21 Kasım, 2017