İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar Kavramlar

Bitirildi
Yazar: 
Toshihiko Izutsu
Çevirmeni: 
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
islam /kültür
KAKNÜS YAYINLARI
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1,13 MB
Konusu: 
Merhum Prof. Dr. Toshihiko Izutsu'nun A Comparative Study of The Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism/Ibn 'Arabi and Lao Tzu, Chuang Tzu (Tasavvuf'da ve Taoizm'deki Felsefi Anahtar-Kavramların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi/İbn 'Arabi ve Lao-Tzu, Çuang-Tzu) başlıklı 2 cildlik abidevi eserinin tercümesini takdim ettiğimiz bu I.cildinde Şeyhü'l-Ekber diye bilinen Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususü'l-Hikem'indeki temel anahtar-kavramlar semantik bir incelemeye tabi tutularak Üstad'ın Ontoloji'si (yani 'Varlık Bilgisi') ve buna bağlı olarak da 'Dünya Görüşü'nün temelleri ve çerçevesi ortaya konulmuştur.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 30 Kasım, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 30 Kasım, 2019