Alkol Tarihi

Talep Alındı
Eser Özgün Adı: 
Alcohol: A History
Yazar: 
Rod Phillips
Çevirmeni: 
Dilek Berilgen Cenkçiler
insan sesi mp3
Eser Türü: 
Kitap
Maya Kitap
1. Baskı
İstanbul
2016
367 Sayfa
ISBN: 
978-605-9902-54-0
Konusu: 
Alkol, kendi başına hiçbir maddi, kültürel ya da ahlaki değeri olmayan renksiz bir sıvıdır. Ama bu sıvıya zamana, mekâna ve tüketildiği toplumlara göre değişen karmaşık ve çoğu zaman karşıt değerler biçilmiştir. Dünyanın her yerinde az ya da çok içilen alkol, devlet ve dini otoriteler tarafından da en çok düzenlemeye tabi tutulan içecek olmuştur. Rod Phillips, alkolün 9000 yıllık tarihini kültürel ve ekonomik açıdan ele alırken, hem günlük hayatın bir parçası olduğunu hem de sosyal, siyasi ve dini gerginliklerin odağında bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu kitap; ödeme aracı, tedavi aracı, sosyalleşme aracı, şeytanın aracı ve hatta tanrının aracı gibi görülen alkolün etkilerini ve kültürel önemini böylesine geniş bir zaman diliminde ve evrensel ölçülerde ele alan ilk çalışma.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 10 Ağustos, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 26 Nisan, 2021