Atatürk'ün Bütün Eserleri - Cilt: 17 / (1924-1925)

Talep Alındı
Yazar: 
Mustafa Kemal Atatürk
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Siyasi Tarih
Kaynak Yayınları
Konusu: 
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının ulusal demokratik devriminin önderidir. O'nun hayatı, daha 1908 Devrimi öncesinden 1938'de hayala göz yummasına kadar toplumumuzun devrim süreçleriyle iç içedir. Atatürk, çağımızın iki büyük devrim dinamiğinden birini oluşturan Mazlumlar Dünyası'nın başarıya ulaşan ilk devrimine önderlik etmiştir. Bu nedenle, O'nun başında bulunduğu eylem, yalnız ulusal tarihimize damgasını vurmakla kalmamış, İnsanlık tarihinin yaratılmasına da önemli katkıda bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı'mı-zın ve Cumhuriyet Devrimi'mizin. bir bütün olarak, bütün dünyada Kemalist Devrim diye bilinmesi, başka deyişle O'nun adıyla anılması doğaldır.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 7 Haziran, 2021
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 7 Haziran, 2021