Dünya Uygarlıkları Maya-Kıyametin Habercileri

Bitirildi
Yazar: 
Ali Narçın
insan sesi mp3
Türkçe
23 Ayrım
05:40:46
233,98 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Mitoloji
Tarih
Seslendiren: 
Nuriye Aygün
Siyah Beyaz Kitap
1. Baskı
İstanbul
2016
140 Sayfa
978-605-4777-43-3
Alındığı Kurum: 
Büyükçekmece Belediyesi Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi
Konusu: 
Tarihsel belgeler, günümüz toplumsal yaşamından çok daha önceleri dünya düzenine renk veren insan yaşamının bireysel ve toplumsal durumlarını bize aktaran en ince ayrıntılardır. Konusunda araştırma yapan ve en küçük belgeleri önemle inceleyen bilim dünyasının adamları geçmişteki kimliğimize yavaş yavaş yaklaşmaktadırlar. Güney Amerika topraklarının önceki sahipleri Mayalar yaratılışta on üç üst dünya ve dokuz alt dünyadan oluşan bir evreni tarif etmişlerdi. Asıl anavatanları Guatemala'nın yukarı ve aşağı bölgeleri, "Honduras ve Yukatan (İukatan)" olarak bilinen Meksika'nın güney bölümüdür. Çeşitli kabile kültürlerinin kaynaşması sonucu Maya kültürü oluşmuş ve bölgenin gerçek sahipleri olduklarını yaptıkları işlerle günümüze taşımışlardır. Kabileler arasında Çiçimekler, Huastekler, Mikstekler, Tepanekler, Talakskaltekler, Toltekler, Olmekler, Zapotekler, Kiçeler ve diğer küçük kabilelerle kültür farklarının olmasına rağmen imparatorluğa kadar yükselmişlerdi.
Talep Tarihi: 
Pazar, 28 Ağustos, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 20 Ocak, 2023