Aleviliğin Doğuşu

Bitirildi
Yazar: 
İsmail Kaygusuz
insan sesi mp3
Türkçe
52 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Seslendiren: 
Ezgi Çebi
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
13:09:10
Su Yayınevi
1. Baskı
istanbul
2005
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
722,46 MB
Konusu: 
Resmi Tarih yazıcıları, geçmişten günümüze kazananların tarihini yazmıştır. Tarihte kaybedenler, tarih kitaplarının sayfalarında da kaybetmişler. Öyle ki, kitap sayfalarında ya yer almamışlar ya da dipnot olarak yer bulmuşlardır. İslamiyetin Doğuşundan, Hz. Muhammed'in ölümüne kadar geçen süreç İslamın yayılma döneminin tarihidir. Hz. Muhammed'in ölümüyle başlayan halifelik mücadeleleri Hz. Ali'nin öldürülmesiyle beraber İslam Tarihi İslam içi içsavaşlar tarihine dönüşmüştür. Egemen görüşün tek sesli tarih anlayışı yüzünden bu savaşlardan ya bahsedilmez ya da tarih sayfalarında bir dipnot kadar yer bulurlar. İbn Saba, Kerbela, Kaysaniler, Bayaniler, Albailer, Abu Müslim, Babek-Hurremi, Zenci köle-işçi ayaklanması, Karmatiler... bunlardan birkaçı. Bu içsavaşlar İslam önderlerinin ve yüzbinlerce müslümanın ölümüyle sonuçlanırken İslamiyette farklı görüş, düşünce ve inançların doğuşuna da neden olmuştur. ALEVİLİĞİN DOĞUŞU gibi. Elinizdeki bu çalışma tarih kitaplarında dipnot olarak yer alanların tarihidir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 18 Mayıs, 2009