Dağ Yolu 1

Bitirildi
Yazar: 
Hamdullah Suphi Tanrıöver
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Tarayan:Cem Kandemir
Kültür Bakanlığı Yayınları
2. Baskı
Ankara
2000
180 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Cem Kandemir
Eser Boyutu: 
194,23 KB
Konusu: 
XX. Yüzyıl Türk düşünce ve kültür dünyâsında Türk Milliyetçiliği'nin öz ve kısa adıyla Türkçülüğün mabedi TÜRKOCAGI'nda nice şâir, edib, hatib, düşünür ve bilgin hizmet vermişdir. Miş'alelerini bu Ocak'dan yakmış nice Türkçü, Çanakkal'a ve Millî Mücâdele destanlarının ya- ratılmasına canlarıyla, kanlarıyla yardımcı olmuşlar; nice aydın ve inkılâbcı bugünkü Devletimizin ve Cumhuriyeti- mizin kuruluşuna unutulmaz çabalarıyla katkıda bulun- muşlardır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 29 Mart, 2011