Katalog

Toplam 29401 sonuçtan 1 - 20 arası görüntüleniyor.
J. M. Newsome
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
14 Ayrım
171,64 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Süheyla Şeker
Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER. Arş.Gör.Dr. Ozan AĞLARGÖZ. Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ. Yrd.Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU. Prof.Dr. Cemil ULUKAN. Yrd.Doç.Dr. Elif EROĞLU. Doç.Dr. Zümrüt TONUS. Prof.Dr. Saime ÖNCE.
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
177,98 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi

Açık Öğretim Fakültesi Genel İşletme Dersi Ünite Özetleri (1-8)
Prof.Dr. Nurten ERDOĞAN. Prof.Dr. İbrahim LAZOL. Prof.Dr. Ülkü ERGUN. Doç.Dr. Tunç KÖSE.
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
129,12 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi

Açık Öğretim Fakültesi Genel Muhasebe Dersi Ünite Özetleri (1-8)
Fuzuli
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
134,51 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih

Elinizdeki kitap Fuzuli’nin dini, tarihi nitelikte sayılabilecek bir eseridir. Kitap Adem Aleyhisselam’dan bu yana insanlık tarihinde Allah yolunda yürüyen peygamberlerin gördüğü zulüm ve işkenceyi, eziyeti konu edinmekle beraber asıl konu Hazreti Peygamber’in damadı Ali b. Ebi Talib’in ve evlatlarının, torunlarının uğradığı işkencelerdir. Hazreti Hüseyin zulüm gören ermişler kafilesinin en son mazlumudur.
Nasuh Mahruki
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
684,57 KB
Eser Türü: Kitap

Sovyet Asya(nın en yüksek -7.000 metrenimn üzerinde beş dağına tırmanarak "Kar Leoparı" ünvanını alan ve Everest'e çıkan ilk Türk dağcısının, Tien-Shan dağlarındaki "iç" yolculugunun öyküsü... Kendisini bir doğa sporcusu ve aşığı olarak tanımlayan, mağaraların derinliklerinden yüksek doruklara uzanan sessiz, alkışsız yarışmasında hem yeryüzünü, hem içyüzünü alışılmadık açılardan görmeyi deneyen Nasuh Mahruki'den bir "yüksek irtifa" günlüğü.
Ahmet Şerif İzgören
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
29 Ayrım
357,96 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Seslendiren: Mehmet Atay

Biriyle ilişkim var, fakat onunla evlenip evlenmemek konusunda kararsızım. Beni çok kıskanıyor. Birkaç kere şiddet de uyguladı. Kavgacı. Ayrıca bana hiç güveni yok. Bir gün beni eve bıraktıktan iki saat sonra telefon açtı, amacı benim evde olup olmadığımı anlamaktı. Bir sabah onu kapımın önünde uyurken buldum. Ayrıca çok asabi; bu da kararsızlığımı arttırıyor. En ufak bir şeyden parlayabiliyor. Aslında düşünüyorum da beni sevdiğini gösteren hiçbir şey yapmıyor, niye onunla birlikteyim ki? Evet doğruyu söylemek gerekirse, yanlış kişiyle birlikteyim. Evet kararımı verdim. Neyse Kathy umarım sen iyisindir!!
Mustafa Erdoğan
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
901,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Bu kitapta 28 Şubat Süreci olarak bilinen döneme tanıklık ederken, siyasette, medyada, akademyada ve toplumun diğer kesimlerinde ortaya çıkan, buyruk almaya hazır, uysal, hatta dalkavukça tutumların bir askeri vesayet rejimini nasıl besleyip büyüttüğünü anlamaya yardım edecek birçok malzemeyi de okuyucunun dikkatine sunuyor.
Halil Günenç
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
341,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Resulü Ekrem her Müslümanın ruhuna hazır bir gıda olsun diye Hadislerinden en az kırk tanesinin ezberlenmesi için emir buyurmuş ve bunu yapan kimse için büyük mükafatlar müjdelenmiştir. Bir Hadiste buyuruluyor ki: Her kim ümmetim için diniyle ilgi kırk hadis ezberlerse Allah onu alimlerle haşredecektir. Diğer bir hadiste de: Her kim ümmetim için diniyle ilgili kırk hadis ezberlerse kıyamet günü hem şefaatçi hem lehine şahid olurum buyurulmaktadır. Bunun için pek çok alim, züht, cihad, terbiye gibi, çeşitli mevzulara dair kırk hadis tertip etmişlerdir. Fatat Fatiha nasıl Kur'an-ı Kerim'in tüm manasını ihtiva ediyor ve onun bir fihristi hükmünde ise, İmam Nevevi de Peygamberimizin tüm hadislerinin genel bir fihristi ve özeti hükmünde bulunan bu Kırk Hadisi bir raya getirmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ben de bu kıymetli Hadisleri, Türkçeye çevirip açıklamasını yaptım. Bu açıklamalarda zamanın pek çok hastalıklarına temas edip Kur'an ve Sünnet-i Seniye eczanesinde mevcut ilaçlara işaret ettim. Bu hususta kardeşlerime az da olsa yardım edebilmişsem benim için büyük bir saadettir.
İhsan Süreyya Sırma
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
299,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Abbasiler, İslam Tarihi içinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden hadiseler açısından da oldukça büyük bir önemi haizdir. Abbasoğullarının İslam devlet başkanlığını Emevilerin elinden almaları fazla bir şey değiştirmedi. Saltanat kanunları olduğu gibi uygulandı, genellikle Saltanat iktidarının bekası ön planda tutuldu. Oysa ki bir Devlete karşı çıkılıp iktidara talip olunduğunda ilke olarak, mevcut iktidarın iyi olmadığı, yerine geçecek olan iktidarın ise gereği gibi hareket ederek, Devlet'in kaybolmuş itibarını iade edeceği esasına dayanması iktiza eder. Ne ki, Abbasilerin gelmesiyle bunların hiçbir olmadığı gibi, saltanat hegemonyası sürüp gitti.
George Soros
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,42 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe

"Dünyada kapitalizmin zaferinden bahsedebiliriz; fakat demokrasinin zaferinden henüz değil. Bugün dünyada hakim olan politik ve ekonomik koşullar arasında ciddi uyumsuzluklar vardır. Küresel bir ekonomimiz var; fakat politik düzenlemeler hala sıkı bir şekilde devletin egemenliğine dayandırılmaktadır. Küresel toplumun ihtiyaçları devletlerin egemenliği ile nasıl uzlaştırılabilir? Günümüzde karşılaştığımız can alıcı problem budur." Peki bir açık toplumun özgül koşullarına nasıl sahip olabiliriz? - Düzenli, serbest ve adil seçimler; - Özgür ve çoğulcu medya; - Bağımsız yargının koruduğu bir hukuk düzeni; - Azınlık haklarının anayasal güvence altında olması; - Mülkiyet haklarını gözeten, dezavantajlı kesimlere sosyal güvenlik şemsiyesi ve fırsatlar sağlayan bir piyasa ekonomisi; - Çatışmaların barışçıl çözüme kavuşturulması konusunda kararlılık; - Yolsuzlukları engellemeye yönelik işleyen bir yasal düzen" "Bu ilkeler çerçevesinde, bu kitabı hayatımın eseri olarak düşünüyorum ve yaşadığım sürece üzerinde çalışmaya devam edeceğim."
Gani Müjde
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
352,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Mizah

Bu kasetin, pordon kitabın hazırlanması sırasında bana büyük destek veren ve "defol ulan, ben bu kitabı basmam. Git hangi yayınevinde bastırırsan bastır" diyerek desteğini yüzlerce kez ifade eden Parantez Yayınları Editörü Sayın Metin Celal'e... Metin Celal ile ilgili çok çok özel dosyayı bana ulaştıran sayın gazeteci dostum Zemin Çöpçatan'a... Havva'yı bulduğu için Adem'e yazıyı bulduğu için Sümerler'e teşekkür ederim.
Ferzende Kaya
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,08 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Müzik

Ahmet Kaya şarkıcıydı. Çocuksuydu. Öfkeliydi. Yaralıydı. Ve hayatının son döneminde yağmurlarını tanımadığı şehirlerde yalnızdı. Dilini bilmediği bir şehirde, karısının ve kızının kolları arasında öldü. Çabucak öldü. Bir çocuk gibi öldü. Daha önce sürgünde ölenler gibi yalnızlığıyla parçalanarak öldü. Tanımadığı bir ülkenin topraklarına gömüldü. Artık bacağı kırık mangalını yakamayacak, dostlarıyla rakı içemeyecek, doğduğu toprakları bir daha göremeyecek. Bir daha şarkı söyleyemeyecek. Ah keşke şarkı söyleyebilseydim. Kürtçe bir şarkı söylerdim onun için. Yalnızlık üzerine bir şarkı, ölüm üzerine bir şarkı. "Şarkı söyleyen çocukları sevin" diye bir şarkı. "Ben öldüğümde kimse memleketimi sevmediğimi söylemesin" diye vasiyet eden birini anlatan bir şarkı. Kürtçe bir şarkı söylerdim onun için. Eğer şarkı söylemeyi bilseydim. O, şarkı söylemeyi biliyordu. (AHMET ALTAN)
Mehmet Murat Somer
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
737,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Polisiye Roman

Hop-Çiki-Yaya serisinin demirbaşı Burçak'ın Rio'da yaşamaya başlamasıyla, olayları çözüme kavuşturma görevini Ponpon üstlenmiştir. Ponpon'un yeni taşındığı lüks sitedeki komşusu İsmet Bey, kendi hayatıyla ilgili tuhaf şeyler söylemektedir. Almanya'ya giden Hasan, koluna zengin, saf, meraklı ve Ajda Pekkan hayranı Fraulein Früshstück'ü takıp dönmüştür. Gönül her zamanki merakı ve becerisiyle ekibi olmadık maceralara sürükler. Esprili ve iğneleyici diyaloglarla bezenmiş Ajda'nın Elmasları, umulmadık yakınlaşmalar, tesadüfen keşfedilen suçlar ve suçlularla ilgili "Başka Türlü Bir Hop-Çiki-Yaya Entrikası".
Richard A. Clarke
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,02 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Beyaz Saray Terör Uzmanından Sıradışı Bir Politik Roman.. Yıl 2010... Sünni ve Şii gruplar, ortak bir darbeyle Suudi Arabistan'daki krallık rejimini yıkıp İslamiye Cumhuriyeti'ni kurarlar. Suudi ailesi ABD'nin Houston kentine sürgün edilir. Suudiler çıkar ilişkisi kuran ABD Savunma Bakanı Henry Conrad, İslamiye'yi işgal edip petrole el koymak düşüncesindedir. Çin ise petrol karşılığında İslamiye'yi savunmak için gönüllü olur. İki Çin gemisi, İslamiye'nin petrol rezervlerini korumak üzere nükleer başlıklar yola çıkar. Nükleer silaha sahip olan İran da fırsatı değerlendirip Körfez'de Şii egemenliği kurmak için kolları sıvar. Tansiyon giderek yükselmektedir.. Bazen kurgu, gerçeği daha iyi anlatır.
Pol Amir
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,16 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Alamut'un Efendisi, Hasan Sabbah adlı bu eser, İsmailiye Mezhebi'nin bir kolu olan ve Hasan Sabbah tarafından kurulan Bâtıni Mezhebi'ni anlatırken, insanların din ve mezhep uğruna yaptıkları savaşları, aynı inançtan olmayanların birbirleri ile mücadelelerini akıcı bir üslupla gözler önüne sermektedir. Bu romanda o dönemin heyecanını, üzüntüsünü ve sevincini bir arada yaşayacaksınız. Tarihin karanlıklarına dalarak, o devrin insanlarının makam, para ve çıkar uğruna birbirlerini nasıl parçaladıklarını, boğazladıklarını, birbirlerine karşı nasıl kin ve nefretle saldırdıklarını görecek ve günümüz için gerekli dersleri alacaksınız. Bu kitapta yer alan her mezhep mensubu, kendi inançları doğrultusundaki yaşamları, düşünceleri irdelenirken; kişilerin kendi inançlarını, nasıl acımasızca savundukları anlatılmaktadır. Selçuklu Tarihi'nin önemli bir dönemini anlatan bu kitap, o tarihte karanlıkta kalmış olan pek çok olayı gün ışığına çıkarmaktadır.
İhsan Süreyya Sırma
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
284,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: felsefe/ düşünce

Laiklik, Din'in devlete, devletin de Din'e karışmamasını ilke kabul eder. Laikliğin alaturka versiyonunda ise, gerçekten din devlete karışmaz, karışamaz; bunun aksine devlet hem dine karışır, hem de kendisine maaşla bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı denen kurumuyla da, Din'i istediği gibi kontrol eder; din görevlilerini kendisi tayin eder ve Diyanet İşleri Başkanını, laik Devlet Bakanı atar, yani görevlendirir. Teorideki laiklikte, laik olanlar din işlerine, din adamlarının tatbikatlarına, din anlayışlarına karışmazken; Alaturka laiklikte Din, adeta laikler tarafından yönetilir ve zaman zaman bazı medya kuruluşlarında Diyanet İşleri Başkanının laik gazetecilere dini konularda hesap verdiği görülür.
Robert Singh
Bitirildi
metin - İngilizce
1 Ayrım
1,17 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

American Government and Politics is a completely new introductory textbook designed and written for all students of politics coming to the subject for the first time. It provides a lively and accessible introduction and guide to all the main features and characteristics of one of the most distinctive and complex contemporary political systems in the world. From the impeachment of Bill Clinton, to the controversy surrounding the 2000 presidential election, and the Bush administration's responses to September 11, students will gain a balanced and critical understanding of all the key issues and debates in contemporary American government and politics today.
Martin Lings
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
311,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kültür

Yüzünü her şeyin doğru, herkesin mutlu, her varlığın sağlıklı ve her insanın bilgili olduğu bir dünyaya çevirme mistisizminin ağır hastalığına yakalanmış bulunan günümüz insanı; yanlışın, acının, hastalığın ve cehaletin yer aldığı bütün zamanlarda hep kötülükler ve hurafeler araya durmuştur. Bu bakış açısı insanlara içinde yaşadıkları dünyanın ön yargılarının verdiği cinneti tabii göstermektedir. Modern dünyanın akıl yapısının ne kadar belirsizliklerle yüklü olduğu, elinizdeki kitap okunduğunda açık bir biçimde anlaşılıyor.
S. Muhammed Saki Haşimi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
610,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Zâhirinde ve bâtınında edep hali üzere bulunmadan kim Hak yoluna girebilir? Nasıl yürüyüp mesafe alabilir? İslâm bütünüyle edep dinidir. Allah'a, insanlara, bütün mevcudata karşı edep. Tasavvuf yolunun başlıca hedefi de, hakiki kulluk edebine erişmektir. Bu da belli usul ve erkâna riayetle mümkündür.
Frederic Beigbeder
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
366,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Sivrisineklerin ömrü bir gündür, güllerinki üç. Kedilerin ömrü on üç yıldır, aşkınki üç. Böyle işte. İlk yıl tutku, sonra bir yıl şefkat ve nihayet bir yıl can sıkıntısı. İlk yıl, “Beni terk edersen kendimi öldürürüm” denir. İkinci yıl, “Beni terk edersen acı çekerim, ama kendimi toparlarım” denir. Üçüncü yıl, “Beni terk edersen şampanya patlatacağım” denir. Kimse sizi aşkın ömrünün üç yıl olduğu konusunda uyarmaz. Aşk komplosunun temelinde çok iyi saklanan bir sır yatar. Sizi aşkın hayat boyu sürdüğüne inandırırlar, oysa aşk kimyasal olarak üçüncü yılın sonunda yok olur. Hakikat, aşkın mis kokuları arasında başlayıp bok kokuları içinde bitmesidir.

Sayfalar