Katalog

Toplam 31003 sonuçtan 1 - 20 arası görüntüleniyor.
Yrd.Doç.Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Bitirildi
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
33 Ayrım
379,00 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: Yelda

“Tarih Felsefesi”, “tarih” sözcüğünün anlamlarına koşut olarak, ikili bir anlam içeriğine sahiptir. Bu anlamlardan ilki, yaşanmış geçmişin tümü olarak tarih iken, ikincisi, bu geçmişi konu edinen bir bilime işaret eder. Dolayısıyla tarih felsefesi yaparken, hem tarihi yaşanmış geçmiş olarak bir bütün halinde kavramaya ve insan yaşamını anlamlandırmada tarihsel varlık alanının yerini ve konumunu belirlemeye, hem de bu yaşanmış geçmişte olup bitenlerin anlatıldığı yazılı yapıtların doğru, nesnel, bilimsel vb. bilgi verme özelliğine sahip olması için sağlanması gereken ölçütleri ortaya koymaya çalışırız. Ne var ki, Ortaçağ başlarında Augusti-nus’un ve Ortaçağ’ın sonlarına doğru îbn Haldûn’un gerçekleştirdiği istisnai çıkışlar dikkate alınmazsa, gerek tarihe yönelik olumsuz yaklaşımların azalması ve tarihe ilginin artması, gerekse tarihi varlık ve bilgi sorunları çerçevesinde irdeleyen görüşlerin “tarih felsefesi” adıyla anılması için, Avrupa kültürü ve insanlığın, 1700’lü yıllara dek beklemesi gerektiği söylenebilir. İşte elinizdeki ders kitabı, yukarıda değinilen sürecin anlatıldığı önceki ders kitabınızın (Tarih Felsefesi1) bir devamı olarak, “tarih felsefesi” ifadesinin açıkça dile geldiği Aydınlanma döneminden günümüze, tarih felsefesi disiplininin içinden geçtiği süreci, bu sürece damga vurmuş başlıca düşünürler ve onların düşünce tarihine kazandırdığı anahtar kavramlarla, açık ve anlaşılır bir biçimde ama felsefi içerikten de olabildiğince ödün vermeden aktarmayı amaçlamaktadır.
Bitirildi
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
25 Ayrım
97,61 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: Yelda

Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü 4.sınıf 8. Dönem Tarih Felsefesi 2 Dersi 2012-2017 Yılları Arasında Çıkmış Sorulardır.
Arif Keskiner
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
32 Ayrım
1151,27 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Biyografi
Seslendiren: Ayşe kahya yüksel

Sinema, basın, sahne, edebiyat dünyasının bildik adlarının sadece sevinçlerini ve hüzünlerini değil, insani ilişkilerini de bütün boyutlarıyla bizlere açan Arif Keskiner bu kitabında figüranlıktan yapımcılığa, senaryo yazımından oyuncu keşfine, fotoroman yöneticiliğinden sinema yönetmenliğine uzanan geniş bir alanda gezdiriyor okurlarını. Keskiner hayatın imbiğinden damıttığı deneyimlerini, kendine özgü muzipliğiyle okurlarıyla paylaşıyor. Yaşar Kemal, Türkân Şoray, Kadir İnanır, Tanju Gürsu, Sinan Çetin, Kemal Sunal, Egemen Bostancı ve daha niceleriyle yaşadıklarını anlatırken çok daha belirgin oluyor bu muziplik. İstanbul’un gece hayatının “kadrolu” müdavimlerinden biri olarak “televoleleşmemiş” ilişkilerin de mümkün olduğunu gözler önüne seriyor. Renkli bir dünyanın sıcaklığıyla örülü bu anılar demetinde birbirinden ilginç lezzetler bulacaksınız.
Nilay Örnek
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
315,84 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Seslendiren: Ayten Cirit

Eğitime, müziğe, edebiyata, sanata, paylaşmaya, bencilliğe, mutsuzluktan mutlu oluşlarımıza, sosyal medyaya, geçmiş güzel günlere, geçmeyen hayal kırıklıklarına dair umutlu yazılar... Nilay Örnek, yirmi yıldan uzun süredir medyanın tanıdığı bir isim. Türkiye’nin önde gelen çoğu gazetesinde yazı işleri müdürlüğü, editörlük ve yazarlık yaptı. Hâlihazırda da birçok dergi ve internet sitesine yazı yazıyor, dosyalar hazırlıyor, kendi yaşam kültürünü okuruyla paylaşıyor. Yazarın daha önce birçok dergi ve gazetede yayınlanan yazılarının yanı sıra bu topraklarda yaşayan çoğumuzun dününe, bugüne ve geleceğine dair yazdığı yeni yazıları, Bütün İyiler Biraz Küskündür adıyla Artemis Yayınları tarafından yayınlandı. İclal Aydın’ın editörlüğünde hazırlanan kitap; haksız kazancın, adaletsiz rekabetin, liyakatsiz yükselişin kırgınlığını yaşayan “gerçek iyilerin” sesi oluyor. Hayatın her anına, şahit olduğu her nesneye bir haberci gözüyle bakan, inceleyen, değerlendiren bir gazetecinin kaleminden çıkan bu satırlar; okuru geçmiş güzel hatıraları unutmamaya, emeğin değerini bilmeye, iyi olanı takdir etmeye, kendisi gibi olmayana saygı göstermeye, sanata kıymet vermeye teşvik ediyor.
Özgür Bayraktar
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,71 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset

Alparslan Türkeş tarafından 1965 yılında temelleri atılan Ülkü­cü Hareket’te lider kavramı oldukça önemli bir yere sahiptir. “Lider, teşkilat, doktrin tartışıla­maz.” gibi bir düsturun bulunduğu Ülkücü Hareket’te 1980 Darbesi’nden itibaren ez­berler bozulmaya, hem lider, hem teşkilat hem de doktrin tartışılmaya başlanmıştır. Genellikle dışarıdan tek tip olarak görülen ve sadece sol hareketle çatışma içinde bulunduğu düşünülen ülkücüler; bu ayrışma sürecinde ikiye bölünmüş, hatta bir­birleriyle çatışır hale gelmiştir. Hareket içinde arta­rak devam eden muhalefet sonucunda 1992 yılında, Türkeş muhaliflerinin lideri Muhsin Yazıcıoğlu, çok sert ifadeler­le partiden istifa etmiştir. Kitapta, Ülkücü Hareket’te 1992 yılında yaşanan bölünmenin nedenlerine ve sonuçlarına ışık tutmak hedeflenmiştir. Başbuğ olarak nitelendi­rilen Türkeş’e baş kaldırarak Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kuran Yazıcıoğlu ve arkadaşları, ülkücülüğün temel kabulü sayılan Türkeşçiliği reddetmiş fakat ülkücülüklerini devam ettirmişlerdir. Lider, teşkilat, doktrin üçlemesinin sadece lider kısmını reddetmekle ye­tinmeyen Yazıcıoğlu ekibi ayrıca teşkilat ve doktrini de tar­tışmaya açmış ve bunlara alternatifler üretmiştir. Türk milliyetçiliğinin doğuşunun ve Osmanlı döneminde ortaya çıkan Türkçülük hareketleri­nin zamanla Ülkücü Hareket’e dönüşünün incelendiği bu kitapta ayrıca 12 Eylül Darbesi’nin Ülkücü Hareket’e etki­leri de araştırılmıştır. Ülkücü Ha­reket’te yaşanan iç çatışmalar, bölünme süreci ve BBP’nin kuruluşunun yanı sıra, BBP ile Milliyetçi Hare­ket Partisi (MHP) arasındaki farklar tahlil edilmiş ayrıca BBP’nin kullan­dığı söylemlerin hayata geçip geçmediği analiz edilmiştir. (Tanıtım Bülteninden)
Peter Handke
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
288,40 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anlatı
Seslendiren: Dide Tekinarslan

Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi, Time’ın “Beckett’den beri çağdaş yazının en büyük adı” diye nitelendirdiği Handke’nin en önemli yapıtlarından biridir. Bir tek sözcükle tanımlamak gerekirse, dille dünya arasındaki “boş”luğun romanıdır. Metin, Batı toplumlarında yaşayan “uygar” insanların ilişkisinin (=ilişkisizliğinin) yarattığı “boş”luğun “özgürleştirici” ve “öldürücü” boyutları üzerine kuruludur.Romanı edebiyat estetiği açısından farklı kılan yan, Handke’nin dile olağanüstü bir önem vererek “boş”luğun üslubunu yaratmış olmasıdır. Klasik romanlardaki tip yoktur... Metinde, kalecinin penaltı anında duyduğu endişenin bütün bir hayata yayılmasından duyulan tedirginlik ve dilin ilişki kurmadaki eksikliği büyük bir başarıyla işlenir.Handke’ye göre, “Edebiyatın görevi toplumsal koşullandırmayı yıkmak ve kültürün insan ve doğa üstündeki baskısını kaldırmaktır. Ama edebiyatın kendisi de her zaman için kültürün bir parçasıdır ve dolayısıyla kendi içine dönük ve kendine yeniktir. Yazmak, kendi kendini hapsetmek, kendini yaşamdan uzaklaştırmaktır ve bu da bir tür şizofrenidir aslında.”“Yalnızlık”, “boşluk”, “ilişkisizlik”, “dilin ilişki gücü” gibi temalara ilgi duyanlar; “zor” metinlerden hoşlananlar için vazgeçilmeyecek bir başucu kitabı...
Gazali
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
468,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: islam /kültür
Kollektif
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
609,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

“İnancım” kitabında, İslâm dininin temel esaslarından olan iman konusu ele alınmaktadır. Üniteler halinde konuların işlendiği kitapta, “İnsan ve Din”, “İman ve İnsan”, “Allah, İnsan ve Alem İlişkisi”, “Allah’a İman”, “Meleklere İman”, “Kitaplara İman”, “Peygamberlere İman”, “Ahirete İman”, “Kader ve Kazaya İman” bölümleri yer almaktadır.
Kollektif
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
640,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Kollektif
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
640,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Zoe Sugg
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
4,54 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman

Çevrimiçi Kız sıradan hayatına geri dönüyor... Penny yeni okul yılına başlarken dünyayla tek başına yüzleşmeye hazırdır. Noah turneyi yarıda bırakmış, Penny dahil kimseye haber vermeden ortadan kaybolmuştur. Bu yüzden Penny yeni arkadaşlar edinme ve sanat okulunu da gezme umuduyla Megan’ın Londra davetini kabul eder. Genç kız, başkalarına destek olarak kendi sorunlarından kurtulabileceğini düşünür. Arkadaşlığına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan Elliot’a ve sahne korkusuyla boğuşan Posey’ye yardım etmelidir. Peki, İskoç delikanlı Callum, Penny’yi asıl derdinden kurtarabilecek mi? Noah’nın gölgesi peşini bırakmazken Penny yoluna devam edebilecek mi? Zoe Sugg, namıdiğer Zoella küçüklüğünden beri hikâyeler yazmaktadır. Güzellik, moda ve yaşam hakkındaki blog ile videolarının çok sayıda takipçisi ve milyonlarca Youtube abonesi vardır. (Tanıtım Bülteninden)
Hayreddin Karaman
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
959,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: islam /kültür

"İslâm'ın çağı, İslâm'ın uyanışı, yeniden İslâm'a" gibi ifadeler, yalnızca XV hicrî asra teklif edilen isimler değil, aynı zamanda İslâm'ın yeniden anlaşılmasının, yeni baştan keşfedilmesinin işaretleridir. Bu keşif, bu anlayış ve yöneliş hareketi içinde İslâm Hukuku da nasibini almaya başlamıştır. Daha dün ölü hukuk sistemleri içine itilmek için hususî bir gayret mevzuu olan İslâm Hukuku bugün, yalnız İslâm dünyasında değil, bütün ilim dünyasında tedkik mevzuu hâline gelmiş, canlı bir hukuk olarak mukayeseli araştırmalarda taraf olmuştur.
Vi Keeland
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
8,55 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman

Kitapları, bugüne kadar bir milyondan fazla kopya satmış, elliden fazla çoksatan listesine girmiş ve on iki dile çevrilmiş olan Vi Keeland’dan yeni, seksi ve eğlenceli bir roman geliyor. Chase Parker’la ilk tanıştığımda verdiğim ilk izlenim pek hoş sayılmazdı. Beraber yemeğe çıktığım adamdan beni kurtarması için restoranın tuvalet sırasında telefonla arkadaşımı arıyordum. Telefonda dediklerimi duyduğunda benim adi biri olduğumu söyleyip istememiş olmama rağmen tavsiyede bulunmuştu. Ona çenesini kapamasını söyledikten sonra beraber çıktığım adamın yanına geri dönmüştüm, o da beraber olduğu kadının yanına. Yanımızdan geçerken bana o muhteşem gülümsemelerinden biriyle baktı. Gece boyunca onun oturduğu tarafa kaçamak bakışlar atmaktan kendimi alamadım. Birkaç kez göz göze geldikten sonra beraber olduğu kadınla birlikte masamıza geldi ve eskiden beri tanışıyormuşuz gibi bir hikâye uydurup beni içinde bulunduğum durumdan kurtardı. O yemekten sonra Chase’i çok düşündüm. Bir ay sonra yeni işime başladığımda kendisinin patronum olacağını bilmiyordum tabii… “Gülümsemekten yanaklarım ağrıyor. Okurken resmen içim bir hoş oldu. Bu kitap kalbimi eritti.” -Cheri, Kindle Crack Book Reviews- “Eğer bu yıl sadece bir kitap okuyacaksanız, o kitap Patron olsun.” -Diane, Winchester Book Reviews- “Bu kitaba âşık oldum. Yalayıp yuttum. Elimden bırakamadım. Seksi ve bağımlılık yapan bir romandan bekleyebileceğiniz her şeyin mükemmel bir karışımıydı! Yüzünüzü kızartacak, bazen kalbinizi kıracak fakat sonra kalbinizi pır pır ettirecek ve ardından kahkaha attıracak… Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu yılın en sevdiğim romanı!” -Aestar Book Blog- (Tanıtım Bülteninden)
Dücane Cündioğlu
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
417,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf

Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat Vücudu fani etmektir adı aşk Varlığa gelen her ademin kendini varlığa getirene ihtiyacı iki cihettendir; ilki varlığa getirdiği için, ikincisi varlığını sürdürmesini sağladığı için. Evet varlığa gelmenin bir sebebi olduğu gibi, var kalmanın, varlıklı olmanın da bir sebebi vardır. İki farklı sebepten değil, bir sebebin iki cihetinden sözediyoruz aslında. Varolabilmemiz için muhtaç olduğumuza varlığımızı sürdürmek için de muhtaç olmaktan..Böylelikle varolanların tümü iki sıfatla muttassıf olmak zorunda, vücud ve beka. Demek ki aşk vücudu baki kılmak için çırpınanların değil, vücudu fani kılmak için çabalayanların mesleki. O halde Cenab-ı Aşk yariniz ve yardımcınız olsun efendim"
Anna Banks
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
3,87 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman

Poseidon Vârisi ile başlayan Emma ile Galen’in aşk hikâyesi, Triton Vârisi’nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Hayatımdaki en önemli iki kişiden biri bana yalan söylüyordu. Emma, annesinin kayıp Poseidon Prensesi olduğunu öğrenince kendini bir kimlik karmaşasının içinde buldu. Melez olduğu için insanlar onu ucube olarak görüyor, Syrenalılar ise ondan nefret ediyordu. Syrena kanunlarına göre melezlerin öldürülmesi gerekiyordu. Üstüne üstlük, annesin ölmediği ortaya çıkınca Poseidon ve Triton krallıkları birbirine düşmüştü. Emma’nın bir karar vermesi gerekiyordu: Galen’in isteğine boyun eğip kendi güvenliği için hiçbir şey yapmadan beklemeye devam mı edecekti? Yoksa, hiç tanımadığı insanları kurtarmak uğruna her şeyi göze alıp kimliğini ve yeteneklerini gözler önüne mi serecekti? (Tanıtım Bülteninden)
Erin Bowman
Bitirildi
metin - Türkçe
3 Ayrım
14,16 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman

Yükselmeler sadece başlangıçtı... Gray Weathersby sorularına cevap bulmayı amaçlayarak Claysoot’tan kaçmıştır ama yüzleştiği gerçek onu dehşete düşürür: Acımasız bir diktatör. Gözleri yalanlarla kör edilmiş gençlerden oluşan bir ordu. Ve bunlara karşı koymaya kararlı bir isyan hareketi. Gray şimdi her şeyi yoluna koymak için bir isyancı grubuna katılmış, dondurucu topraklarda zorlu bir yolculuğa çıkmıştır. Fakat aldatmacalar üzerine kurulu bu düzende Gray hem dostlarının hem de düşmanlarının gerçek amaçlarını anlayabilecek midir? “Bu seri gücünü distopik dünyasından ve hayatta kalma mücadelesinden alıyor. Yolcu bilimkurgu hayranlarını kendisine çekecek.” -Voya- “Her adımda karşılaşılan düşmanlar ve geçmek bilmeyen tehlike hissi gerginliğin bir an olsun dinmemesine neden oluyor.” -Kirkus Reviews- “Ve böylece İkinci İç Savaş başladı,” dedi Bo oldukça ifadesiz bir sesle. Bu denli hissizleşmiş olması için bu hikâyeleri Taem’de kaç kere dinlediğini düşündüm. “Doğu karşı saldırıda bulundu. Milyonlarca hayat yitip gitti; bombalarla, hastalıklarla. İşin özü, ülke kendini paramparça etti. Ta ki iki ayrı ulus ortaya çıkana dek: bölünme sürecini tamamlayan Batımerika ve Frank’in babası Dominic Frank tarafından yönetilen Doğumerika.” “Ve senin büyük-büyükbaban o savaş sırasında Taem’de miydi?” diye sordum Sammy’ye. “Aynen ve söylediğine göre Dominic iyi bir yöneticiydi. İşler Frank yönetimi devraldığında sarpa sarmıştı. Frank insanlara güvenmiyordu, böylece birleşik Doğumerika’ya karşı tehdit olarak gördüğü her şeyi ortadan kaldırdı. Kitaplar, müzik, sanat; bir tartışma ya da çatışma yaratabilecek her şey illegal ilan edildi... (Tanıtım Bülteninden)
Dilaver Selvi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
816,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Elinizdeki eserde dinimizin temel konusu ele alınıyor. Tevhid anlayışımız, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inancımız. Sorular ve cevaplar... İman, akıl ve kalbin birleştiği noktada problemlere getirilen çözümler... Vesvese mümine zarar verir mi? Teknoloji ile gelen tehlike: Kibir, korkaklık ve gelecek endişesi. Allah Teala hayal edilebilir mi? Ve aklınıza takılan daha bir çok konunun izahı.
Gazali
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
804,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Hayreddin Karaman
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,06 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

1970 yılından itibaren İslami ilimlerin her dalında araştırma yapma veya yaptırma yolunda mütevazi gayretler gösteren İslami İlimler Araştırma Vakfı, kendisine ümitle bakanlara, nihayet göğüs kabartıcı bu ikinci yayını ile mukabele etmenin sevinci içine girmiştir. Kurtuluş çalışmalarıyla dolu ilk yılların, sönük geçmiş faaliyet devreleri olduğu yek nazarda söylenebilirse de bugün rahatlıkla ifade edebilir ki Vakıf, bu yıllar zarfında elde ettiği tecrübeler sonucu, nereye ne yatırım yapacağını, hangi faaliyet alanında daha semereli sonuçlar elde edebileceğini, Türk ilim muhitlerinde halen faal araştırmacılardan ne ölçüde istifadeler sağlayabileceğini layıkıyla bilir hale gelmiştir.
Mustafa İslamoğlu
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
438,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

İmkansız mı dedin? Olur mu dostum, hiç yakışır mı sana? Neden Allah yokmuş gibi konuşuyorsun? Bilmiyor musunu Allah yokmuş gibi konuşmak günahtır. Allah var. Allah'a iman var. İman varsa imkan var. Allah'ın olduğu yerde imkansız demek olur mu? Yoksa sen yaptığın işe besmelesiz mi girişiyorsun? Bismillah demek, Ben bu işi Allah sayesinde yapıyorum demektir. Bismillah demek, Ben bu işe Allah'ı dahil ediyorum demektir. Bismillah demek, Allah'tan yardım istiyorum demek. Bismillah demek, Ben bu işi Allah'a ısmarlıyorum demektir. İmkan dediğin nedir ki dostum?

Sayfalar